Plaatsvervangend vestigingsdirecteur

Er zit meer achter

Werken met jongeren in een justitiële setting. Dat is het werk in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Hier werk je met jongeren van 14 tot 23 jaar die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor het plegen van een strafbaar feit. Samen met jouw collega’s vergroot jij de kansen op een succesvolle terugkeer voor deze jongeren in de samenleving. Samen gaan jullie voor groei, verandering en succes. 
Standplaats: Veenhuizen Aantal uur: 32 - 36 Maandsalaris: € 4.758 - € 7.094 Vakgebied: Bedrijfsvoering en Staf Opleiding: Master/doctoraal Reageren voor: 20-06-2024
Werken met jongeren in een justitiële setting. Dat is het werk in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Hier werk je met jongeren van 14 tot 23 jaar die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor het plegen van een strafbaar feit. Samen met jouw collega’s vergroot jij de kansen op een succesvolle terugkeer voor deze jongeren in de samenleving. Samen gaan jullie voor groei, verandering en succes. 
Standplaats: Veenhuizen Aantal uur: 32 - 36 Maandsalaris: € 4.758 - € 7.094 Vakgebied: Bedrijfsvoering en Staf Opleiding: Master/doctoraal Reageren voor: 20-06-2024
Plaatsvervangend vestigingsdirecteur Vragen? Direct solliciteren
jouw werk in
Bedrijfsvoering en Staf

DJI biedt mooi en uitdagend werk in een niet-alledaagse omgeving. Achter de mensen die rechtstreeks contact hebben met de gedetineerden en de forensisch patiënten staan talloze collega’s die elke dag een belangrijke operationele of strategische bijdrage leveren aan het goed functioneren en presteren. Dat klinkt misschien simpel, maar er zit meer achter. Zoals de collega’s van Communicatie, Administratie, Onderwijs, ICT, HRM of Onderzoek. Als facilitair-, inkoop- en financeprofessional kun je bij ons ook alle kanten op. We richten ons namelijk op het volledige spectrum van bedrijfsvoering waarin we ons werk steeds efficiënter en innovatiever willen doen. Als professional bij DJI draag je bij aan de veiligheid van de samenleving.

Dit ga je doenBinnen de PI Veenhuizen komt een nieuwe justitiële jeugdinrichting (JJI): JJI de Haven. De geplande opening is in oktober dit jaar. JJI De Haven wordt operationeel aangestuurd door een plv. Vestigingsdirecteur Primair proces en plv. Vestigingsdirecteur Opvoeding en behandeling. Het betreft een duale aansturing, beiden zijn nevengeschikt aan elkaar en maken onderdeel uit van het brede MT van de PI Veenhuizen. De plv. Vestigingsdirecteuren rapporteren aan de Vestigingsdirecteur van de PI Veenhuizen. 

Als plv. Vestigingsdirecteur Opvoeding en behandeling lever je een bijdrage aan het algemeen pedagogisch beleid van JJI de Haven. Je bent verantwoordelijk voor een goede inhoud op het gebied van diagnostiek, begeleiding en behandeling voor jeugdigen. Tevens lever je een bijdrage aan het beleid gericht op medische en psychiatrische zorg, onderwijs, interventies, diagnostiek, behandeling en nazorg. Je bent inhoudelijk een senior gedragswetenschapper en stuurt op motiverende wijze de professionals aan. Daarnaast houd je goed het overzicht en denk je mee over organisatie brede ontwikkelingen.

Leiderschap 
Van de plv. Vestigingsdirecteur Opvoeding en behandeling worden uitstekende managementvaardigheden verwacht, alsmede het vermogen om mensen te inspireren het beste uit henzelf te halen. Je hebt aandacht voor een flexibele en wendbare organisatie en bent gedreven om medewerkers te stimuleren in het leren en ontwikkelen. De plv. Vestigingsdirecteur Opvoeding en behandeling is een snelle denker die anderen weet mee te nemen en heeft een leiderschapsstijl die stevig, verbindend, open, creatief en gestructureerd te noemen is. Wij streven naar een directieteam met stevige en collegiale persoonlijkheden die abstract kunnen denken, vernieuwende ideeën hebben, mogelijkheden zien om processen continu te verbeteren, analyses en afwegingen kunnen maken en de discussie in het team (daarover) aangaan. Als plv. Vestigingsdirecteur draai je bij toerbeurt consignatiedienst. 

VRAGEN OVER DEZE FUNCTIE? Vacaturenummer: 52008
Mevrouw M.A. de Groot, vestigingsdirecteur, contact via secretariaat 08807-36863
Mevrouw M. Sanders, md-consultant 06-50074875
Dit neem je mee
 • Afgeronde academische, gedragswetenschappelijke opleiding;
 • BIG-registratie;
 • Ervaring in duaal leidinggeven, in staat een grote verantwoordelijkheid te dragen;
 • Brede kennis van methoden en ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek, begeleiding en behandeling van jeugdigen, gedragsproblematiek en psychopathologie, sociale competentie en overige methodieken;
 • Kennis van ontwikkelingspsychologie, inzicht in de normale en afwijkende ontwikkeling van kinderen en jongeren en in de daarvoor geëigende interventiemethoden;
 • Kennis van de doelgroep, ook in relatie tot verschillende culturele achtergronden; 
 • Inzicht in groepsprocessen en vaardigheid in het beïnvloeden daarvan;
 • Vaardigheid in het invoeren van nieuwe werkmethoden en technieken.


Dit is jouw kracht 

 • Je bent koersvast, hebt een sterk veiligheidsbewustzijn en gaat resultaatgericht en besluitvaardig te werk.
 • Je bent goed in het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden.
 • Je weet mensen te stimuleren, inspireren en motiveren.
 • Je vindt vertrouwen een belangrijke basis voor je handelen en legt daarom ook bewust bepaalde verantwoordelijkheden bij anderen neer.
 • Je bewaakt de zorgvuldigheid en integriteit en durft collega’s hierop aan te spreken.
 • Je weet tegenstellingen met kennis en humor te overbruggen.


Gevraagde competenties: 
Verbindend en stimulerend, sterk communicatief vermogen, politiek bestuurlijke sensitiviteit, (organisatie-)sensitiviteit, sturen op resultaat, delegeren en professionele integriteit, reflectief vermogen en netwerken.
•    + zie ook Profiel Manager FGR

Dit kun je verwachten
 • Een Individueel Keuzebudget. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en stel je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samen. Het kan bijvoorbeeld bestaan uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) of vakantiedagen
 • Volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer
 • Een pensioenregeling
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • Studiemogelijkheden voor persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling
 • De mogelijkheid gebruik te maken van bedrijfsfitness
 • Salarisniveau - min. Schaal 13 - max. Schaal 13
 • Maandsalaris - min. €4.758,00 - max. €7.094,00 (bruto o.b.v. 36 uur)
 • Dienstverband -  Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met proeftijd) 
 • Contractduur - nvt
 • Minimaal aantal uren per week - 32
 • Maximaal aantal uren per week - 36
Hoofdkantoor Divisie Gevangeniswezen/ Vreemdelingenbewaring

Je krijgt zo’n vijftig collega’s in allerlei functies. Denk aan adviseurs Strategisch management, accountmanagers en adviseurs Bedrijfsvoering. Wat jullie gemeen hebben is het besef dat behalve detentie ook re-integratie, nazorg en het voorkomen van recidive onderdeel uitmaken van het werk. We werken daarom nauw samen met onder meer gemeenten, UWV, Reclassering, vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Voor over de aan de grens geweigerde vreemdelingen en illegale vreemdelingen die in detentiecentra verblijven gaat het juist om voorbereiding op vertrek uit Nederland.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Penitentiaire Inrichting (PI) Veenhuizen maakt onderdeel uit van de divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring. Voor de JJI geldt de Beginselenwet justitiële jeugd (BJJ) en daarmee wordt verantwoording afgelegd aan de divisie ForZo/JJI.

PI Veenhuizen bestaat nu uit 4 locaties: Esserheem, Norgerhaven, Groot Bankenbosch en JJI De Haven. In totaal kent PI Veenhuizen een capaciteit 630 plaatsen onderverdeeld in Huis van Bewaring, Gevangenis, Inrichting Stelselmatige Dader, Beperkt Beveiligde Afdeling, een Extra Zorg Voorziening, een vadervleugel en een locatie voor Jeugd. Hiermee beschikken de locaties over bijna alle modaliteiten om zowel in regionale ketens als landelijk een rol van betekenis te spelen. Met een formatie van ruim 600 fte is onze organisatie een grote werkgever in de regio.

Centraal in ons werk staat het leefklimaat. Dit werkt voor ons twee kanten op: een leefbare en prettige omgeving, met voldoende faciliteiten en autonomie en respect voor de gedetineerde. Dit brengt rust en respect voor de medewerker met zich mee. Leefbaarheid en respectvolle omgang staan centraal en sluiten aan bij onze besturingsfilosofie: vertrouwen, de medewerker in zijn kracht en ruimte voor authenticiteit en autonomie. Dit vraagt op bestuurlijk niveau strategisch en tactisch bewustzijn in denken en handelen.

De JJI heeft naast het voorkomen van recidive een pedagogische doelstelling. In de JJI wordt een programma aangeboden waarin onderdelen gericht op zorg, opvoeding en behandeling en onderwijs een belangrijke plaats innemen. Het is belangrijk een leefklimaat te creëren waarbij de jeugdigen zo optimaal mogelijk kunnen groeien en ontwikkelen. Op die manier gaat van de insluiting zo min mogelijk schade uit en wordt het verblijf zo optimaal mogelijk aangewend voor een geslaagde terugkeer naar de samenleving zonder delicten. Jeugdigen die in een JJI verblijven, worden veelal gekenmerkt door een problematische opvoedingssituatie, (een combinatie van) gedragsproblemen, ontwikkelingsproblemen en/of psychiatrische stoornissen. De PI Veenhuizen versterkt haar banden met de omliggende gemeenten en wijkteams om samen te werken aan de re-integratie van gedetineerden. Een divers aanbod van arbeid maakt hier onderdeel van uit, evenals het bieden van zorg tijdens detentie en het toegeleiden naar zorg na detentie.

Het gevangeniswezen zorgt voor 8.575 gedetineerden per dag.

Vreemdelingen verblijven gemiddeld 7 weken bij DJI.

De verhouding man/vrouw in de gevangenis is 94% mannen en 6% vrouwen.

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft? Er zit meer achter werken bij DJI
Je bent samen met je team én gedetineerden verantwoordelijk voor een terugkeer in de maatschappij. Gedetineerden worden uiteindelijk gewoon weer iemands buur. Je werkt hier aan veiligheid door mensen vooruit te helpen. Positieve verandering begint met het besef dat het een optelsom is van de kleinste successen. Die leiden tot groots resultaat. Om dat te bereiken moet je verder kijken, voorbij aan wat iemand gedaan heeft.
Meer over werken bij DJI
Bijzonderheden
 • Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan. Dit zorgt ervoor dat je bij DJI, of bij eventuele andere rijksonderdelen, makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht om in te vullen. Met je account kan je ook de status van je sollicitatie inzien, handig toch? Meer informatie hierover vind je in onze sollicitatieprocedure.
 • Ben je in dienst van de Rijksoverheid en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat? Of ben je (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie. 
 • Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure. 
 • Voor alle functies binnen DJI is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. DJI vergoedt de kosten voor de aanvraag van een VOG. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl
 • Thuiswerken behoort tot de mogelijkheden, DJI biedt goede faciliteiten om thuis te werken. 
 • De sluitdatum van de vacature is 20 juni 2024. 
 • Werknemers kunnen vanwege het nieuwe CAO-akkoord uitkijken naar een flinke loonsverhoging van gemiddeld 9,7% vanaf juli 2024. Bovendien zijn er extra voordelen zoals een verhoogd Individueel Keuzebudget en eenmalige uitkeringen. 
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Zo solliciteer je

Spreekt werken bij DJI je aan? Solliciteer direct! Hiernaast staat uitgelegd hoe het sollicitatietraject er uitziet.

Tijdens het sollicitatietraject willen we je graag beter leren kennen en kun je ook kennismaken met ons.
We kijken ernaar uit om je te ontmoeten!

Wanneer je solliciteert op een functie bij DJI dan maak je eenmalig een account aan.
Dit zorgt er voor dat je bij DJI of bij eventuele andere rijksonderdelen makkelijk kan solliciteren. Slechts enkele velden zijn verplicht (zoals je contactgegevens, je cv en je motivatiebrief) om in te vullen en het is mogelijk om je gegevens te laten inlezen van een ander bestand zoals je cv.
Na het indienen van je sollicitatie ontvang je een ontvangstbevestiging.
De voortgang van je sollicitatie kun je zelf vanuit je profiel volgen (handig!). Daarnaast houden we je telefonisch of per mail op de hoogte van de vervolgstappen van het selectietraject. Goed om te weten: het is mogelijk om je profiel binnen je sollicitatie-account zichtbaar te maken voor andere rijksonderdelen zodat zij je kunnen vinden voor eventuele andere vacatures. Belangrijk: je kiest daarvoor zelf, dit staat los van je eventuele sollicitatie(s), en je besluit zelf welke gegevens je wilt delen.
Het eerste gesprek.
Wanneer de vacaturehouder of manager je cv en motivatiebrief positief heeft beoordeeld krijg je een uitnodiging voor een eerste gesprek. Dit is een kennismaking met de organisatie. Bereid je goed voor door je in te lezen over de functie en de locatie waar je solliciteert. Natuurlijk is dit ook het uitgelezen moment voor jou om te kijken of DJI ook bij je past!
Het (online) assessment (voor bepaalde functies).
Voor sommige functies wordt een (online) assessment afgenomen. Zo ja, dan staat dat vooraf in de vacaturetekst aangegeven. Dit assessment wordt meestal tussen het eerste en tweede gesprek afgenomen. De selectiepsycholoog plant, het liefst zo snel mogelijk, met jou het assessment in. Het assessment bestaat meestal uit een rollenspel en een capaciteitentest.
Het tweede gesprek.
Bij een tweede sollicitatiegesprek draait het erom dat de organisatie en jij erachter komen of jullie de juiste match zijn. Het tweede gesprek is dan ook meestal met een aantal collega’s met wie je zou gaan samenwerken. Dus ook nu is het belangrijk een goede eerste indruk achter te laten zodat je ook deze gesprekspartner voor je kunt winnen.
Arbeidsvoorwaardengesprek.
Bij DJI kun je rekenen op goede arbeidsvoorwaarden. Naast een mooi salaris bieden wij een Individueel Keuzebudget (IKB). Met het IKB maak je keuzes die passen bij je eigen wensen, afgestemd op je persoonlijke levensfase en doelen. Onze uitstekende studiefaciliteiten zorgen ervoor dat je je kunt blijven ontwikkelen.
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Na het arbeidsvoorwaardengesprek ontvang je een e-mail van Dienst Justis met het verzoek om een ‘Verklaring Omtrent het Gedrag’ (VOG) aan te vragen. Deze VOG is noodzakelijk om in dienst te kunnen treden bij DJI. Wil je weten of je recht hebt op een VOG? Dat kan je hier checken: vogcheck.justis.nl of hier (voor jongeren) justis.nl/jongeren.
''Wat mijn baan zo leuk maakt? Afwisseling én meedenken over de processen!''
''Wat mijn baan zo leuk maakt? Afwisseling én meedenken over de processen!''

Ruth werkt als financieel administratief medewerker bij het Shared Service Center

Ruth kent de financiële administratie van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) als de beste. Ze werkt hier sinds 2007 en heeft alle kanten gezien: van declaraties en P-Direkt tot aan debiteuren en crediteuren. “De afwisseling vind ik leuk! Net als het meedenken over processen, en die vervolgens samen met je collega’s optimaliseren. Dat houdt mijn baan uitdagend.”