Penitentiaire Inrichting Ter Apel

er zit meer achter werken biJ

De PI Ter Apel is de enige VRIS-gevangenis van Nederland. VRIS staat voor ‘vreemdelingen in strafrecht’. De personen die hier in detentie zitten hebben een strafbaar feit gepleegd, verblijven illegaal in Nederland of zijn na hun misdrijf ongewenst verklaard. Het verblijf is niet gericht op resocialisatie in de Nederlandse samenleving. In samenwerking met de Dienst Terugkeer en Vertrek bereiden we de vreemdelingen tijdens de detentie voor op een terugkeer naar hun land van herkomst.
Adres: Ter Apelervenen 10 , 9561 MC Ter Apel Vacatures: 4 Aantal medewerkers: 200
Ontdek jouw mogelijkheden

Je krijgt zo’n tweehonderd collega’s in allerlei functies. Denk aan penitentiair inrichtingswerkers, complexbeveiligers en arbeidsbegeleiders. Wat jullie gemeen hebben is de professionele en respectvolle zorg voor ruim zestig nationaliteiten en honderd culturen. Meer nog dan op andere locaties beweegt de dynamiek van de sfeer ‘binnen’ mee met wat er ‘buiten’ gebeurt, zoals onveilige situaties in de landen van herkomst. Waar de ene dag soepel verloopt, kan het op de andere dag onrustig zijn. Afhankelijk van je baan merk je dat in het directe contact met de gedetineerden of meer op een afstand.

PI Ter Apel biedt plaats aan 456 gedetineerden

De gemiddelde verblijfstijd van een gedetineerde is 320 dagen.

Het totale personeelsbestand van PI Ter Apel bestaat voor 25% uit vrouwen en 75% uit mannen.

WELKE FUNCTIES KUN JE VERVULLEN OP DEZE LOCATIE?

KUN JIJ IEMAND DOORZIEN? DAN ZIJN DEZE FUNCTIES IETS VOOR JOU

Interesse in een baan bij Penitentiaire Inrichting Ter Apel

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij DJI. Je bent samen met je team én justitiabelen verantwoordelijk voor een terugkeer in de maatschappij. Justitiabelen worden uiteindelijk gewoon weer iemands buur. Je werkt hier aan veiligheid door mensen vooruit te helpen. Positieve verandering begint met het besef dat het een optelsom is van de kleinste successen. Die leiden tot groots resultaat. Om dat te bereiken moet je verder kijken, voorbij aan wat iemand gedaan heeft.