Penitentiaire Inrichting Sittard

er zit meer achter werken biJ

De Penitentiaire Inrichting Sittard is een inrichting voor ongeveer driehonderd mannelijke gedetineerden en heeft de volgende regimes: een huis van bewaring, een gevangenis, een extra zorgvoorziening (EZV), een inrichting voor stelselmatige daders (ISD) en een afdeling voor gedetineerden met vlucht- en maatschappelijk risico (GVM). Naast de zorg voor en de beveiliging van gedetineerden, begeleiden wij de gedetineerden in hun re-integratietraject en bereiden wij hen voor op een verantwoorde terugkeer in de samenleving.
Adres: Op de Geer 1, 6135 KN Sittard Vacatures: 5 Aantal medewerkers: 267
Ontdek jouw mogelijkheden

Je krijgt een kleine driehonderd collega’s in allerlei functies. Denk aan inrichtingswerkers, complexbeveiligers, medewerkers arbeid, casemanagers en verpleegkundigen. Wat jullie gemeen hebben is een baan met een groot maatschappelijk belang in een mensenorganisatie. Waar medewerkers met plezier en trots hun functies vervullen in een humaan en veiligheid leefklimaat voor de gedetineerden. Maar waar de ene dag soepel verloopt, kan het op de andere dag onrustig zijn. De PI Sittard ondergaat overigens de komende jaren een ingrijpende renovatie om toekomstbestendig te zijn.

PI Sittard biedt plaats aan 321 gedetineerden.

De gemiddelde verblijfstijd van een gedetineerde in het huis van bewaring is 168 dagen en in de gevangenis 125 dagen.

Het totale personeelsbestand van PI Sittard bestaat voor 35% uit vrouwen en 65% uit mannen.

WELKE FUNCTIES KUN JE VERVULLEN OP DEZE LOCATIE?

KUN JIJ IEMAND DOORZIEN? DAN ZIJN DEZE FUNCTIES IETS VOOR JOU

Interesse in een baan bij Penitentiaire Inrichting Sittard

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij DJI. Je bent samen met je team én justitiabelen verantwoordelijk voor een terugkeer in de maatschappij. Justitiabelen worden uiteindelijk gewoon weer iemands buur. Je werkt hier aan veiligheid door mensen vooruit te helpen. Positieve verandering begint met het besef dat het een optelsom is van de kleinste successen. Die leiden tot groots resultaat. Om dat te bereiken moet je verder kijken, voorbij aan wat iemand gedaan heeft.