Justitieel Complex Zaanstad

er zit meer achter werken biJ

Het Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) huisvest zowel verdachten, veroordeelden, veelplegers en gedetineerden met psychiatrische stoornissen. Op enkele afdelingen na zijn vrijwel alle cellen uitgevoerd als meerpersoonscel. Voorop staat maximale individuele bewegingsvrijheid en een goede voorbereiding op terugkeer in de samenleving. Zo biedt JCZ vakopleidingen, primair onderwijs, en trainingen in onder meer taal en sociale vaardigheden. Ook helpen wij met bijvoorbeeld huisvesting en schuldsanering.
Adres: Smeet 1, 1551 NG Westzaan Vacatures: 18 Aantal medewerkers: 900
Ontdek jouw mogelijkheden

Je krijgt zo’n negenhonderd collega’s in allerlei functies. Denk aan penitentiair inrichtingswerkers, complexbeveiligers en (verpleegkundig) forensisch therapeutisch medewerkers. Wat jullie gemeen hebben is de professionele en respectvolle zorg voor een zeer diverse groep gedetineerden met veel verschillende problematieken – vaak met dubbele diagnose – en culturen. Ook verslavingen en verstandelijke beperkingen komen voor. Waar de ene dag soepel verloopt, kan het op de andere dag onrustig zijn. Afhankelijk van je baan merk je dat in het directe contact met de gedetineerden of meer op een afstand.

JC Zaanstad biedt plaats aan ruim 1.000 gedetineerden

De gemiddelde verblijfstijd van een gedetineerde is 130 dagen.

Het totale personeelsbestand van JC Zaanstad bestaat voor 38,5% uit vrouwen en 61,5% uit mannen.

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij DJI. Je bent samen met je team én justitiabelen verantwoordelijk voor een terugkeer in de maatschappij. Justitiabelen worden uiteindelijk gewoon weer iemands buur. Je werkt hier aan veiligheid door mensen vooruit te helpen. Positieve verandering begint met het besef dat het een optelsom is van de kleinste successen. Die leiden tot groots resultaat. Om dat te bereiken moet je verder kijken, voorbij aan wat iemand gedaan heeft.