Divisie Individuele zaken

Hoofdkantoor

De Divisie Individuele Zaken zorgt ervoor dat een gedetineerde op het juiste moment op de juiste plaats terechtkomt. Dit kan een gevangenis of een huis van bewaring zijn, of een justitiële jeugdinrichting of zorginstelling. Verder beslist de divisie in samenwerking met de ketenpartners over de vrijheden die een gedetineerde krijgt in het belang van zijn behandeling of re-integratie. Daarbij staat een goede balans tussen de belangen van de gedetineerde, de maatschappij en slachtoffers centraal.
Adres: Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag Vacatures: 1 Aantal medewerkers: 140
Ontdek jouw mogelijkheden

Je krijgt zo’n honderdvijftig collega’s in allerlei functies. Denk aan selectiefunctionaris, medewerker Verwerken en Behandelen en medewerker Contactcenter. Wat jullie gemeen hebben is de grote verscheidenheid aan gedetineerden voor wie jullie goed onderbouwde individuele beslissingen nemen en eventuele bezwaren en beroepen behandelen. Het gaat dan om volwassenen in detentie, jeugdigen aan wie jeugddetentie of de maatregel 'Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen' is opgelegd, tbs-gestelden met bevel tot verpleging/forensische zorg, en vreemdelingen die in vreemdelingenbewaring zijn gesteld.

Gemiddeld zijn er per dag 10.732 gedetineerden ‘binnen’.

De gemiddelde verblijfstijd van een volwassen gedetineerde in Nederland is 50 dagen.

Van de gedetineerden is 95% man en 5% vrouw.

WELKE FUNCTIES KUN JE VERVULLEN OP DEZE LOCATIE?

KUN JIJ IEMAND DOORZIEN? DAN ZIJN DEZE FUNCTIES IETS VOOR JOU

Zie de vacatures bij deze locatie onderaan deze pagina.
Interesse in een baan bij Hoofdkantoor - Divisie Individuele zaken

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij DJI. Je bent samen met je team én justitiabelen verantwoordelijk voor een terugkeer in de maatschappij. Justitiabelen worden uiteindelijk gewoon weer iemands buur. Je werkt hier aan veiligheid door mensen vooruit te helpen. Positieve verandering begint met het besef dat het een optelsom is van de kleinste successen. Die leiden tot groots resultaat. Om dat te bereiken moet je verder kijken, voorbij aan wat iemand gedaan heeft.

werken bij Hoofdkantoor - Divisie Individuele zaken

Er zit meer achter werken bij DJI