Divisie Gevangeniswezen/ Vreemdelingenbewaring

Hoofdkantoor

De divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring stuurt de 24 penitentiaire inrichtingen en detentiecentra aan. Dit zijn 29 locaties verdeeld over het land. Daarmee is deze divisie het grootste onderdeel van DJI. Door ook zoveel mogelijk aan te sluiten op de werkgebieden van de ketenpartners wordt optimaal samengewerkt met instanties als de politie, het Openbaar Ministerie en de reclassering, de Immigratie en Naturalisatiedienst, en de Dienst Terugkeer en Vertrek en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.
Adres: Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag Vacatures: 0 Aantal medewerkers: 50
Ontdek jouw mogelijkheden

Je krijgt zo’n vijftig collega’s in allerlei functies. Denk aan adviseurs Strategisch management, accountmanagers en adviseurs Bedrijfsvoering. Wat jullie gemeen hebben is het besef dat behalve detentie ook re-integratie, nazorg en het voorkomen van recidive onderdeel uitmaken van het werk. We werken daarom nauw samen met onder meer gemeenten, UWV, Reclassering, vrijwilligersorganisaties en andere maatschappelijke organisaties. Voor over de aan de grens geweigerde vreemdelingen en illegale vreemdelingen die in detentiecentra verblijven gaat het juist om voorbereiding op vertrek uit Nederland.

Naast een boeiende werkplek waarbij je ‘met recht’ een bijdrage levert aan onze belangrijke maatschappelijke taak, kun je ook rekenen op een fijn pakket primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo kun je met het Individueel Keuzebudget een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Verder zijn er opleidings- en doorgroeimogelijkheden, uitstekende regelingen voor ouderschapsverlof, aantrekkelijke reiskostenregelingen en bedrijfsfitness. Bij een fulltime dienstverband werk je 36 uur per week, bijvoorbeeld vier dagen van negen uur.

Het gevangeniswezen zorgt voor 8.575 gedetineerden per dag.

Vreemdelingen verblijven gemiddeld 7 weken bij DJI.

De verhouding man/vrouw in de gevangenis is 94% mannen en 6% vrouwen.

WELKE FUNCTIES KUN JE VERVULLEN OP DEZE LOCATIE?

KUN JIJ IEMAND DOORZIEN? DAN ZIJN DEZE FUNCTIES IETS VOOR JOU

Zie de vacatures bij deze locatie onderaan deze pagina.
Interesse in een baan bij Divisie Gevangeniswezen/ Vreemdelingenbewaring?

Ontdek ons werk

Praktijkervaringen van onze medewerkers

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij DJI. Je bent samen met je team én justitiabelen verantwoordelijk voor een terugkeer in de maatschappij. Justitiabelen worden uiteindelijk gewoon weer iemands buur. Je werkt hier aan veiligheid door mensen vooruit te helpen. Positieve verandering begint met het besef dat het een optelsom is van de kleinste successen. Die leiden tot groots resultaat. Om dat te bereiken moet je verder kijken, voorbij aan wat iemand gedaan heeft.

werken bij Divisie Gevangeniswezen/ Vreemdelingenbewaring

Er zit meer achter werken bij DJI