Directie Personeels-, Management- en Organisatieontwikkeling

Hoofdkantoor

De Directie Personeels-, Management- en Organisatieontwikkeling zorgt voor een wendbaar DJI met voldoende en goed gekwalificeerde personeel die hun werk veilig, fit en met plezier (blijft) doen. Alleen zo kunnen medewerkers de primaire taak van DJI ‘insluiten, herstellen en voorkomen’ uitvoeren. Het maatschappelijk belang van deze taak is evident, en continuïteit in de uitvoering essentieel, net als de aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van personeelsbeleid, CAO-inzet en organisatiebeleid.
Adres: Turfmarkt 147, 2511 DP Den Haag Vacatures: 1 Aantal medewerkers: 30
Ontdek jouw mogelijkheden

Je krijgt zo’n dertig collega’s in allerlei functies. Denk aan beleidsadviseurs, adviseurs HRM en adviseurs Medezeggenschap. Wat jullie gemeen hebben is bijdragen aan het vinden, werven en behouden van voldoende personeel, dat vakbekwaam is en blijft, en dat flexibel genoeg is om mee te bewegen met de organisatie. DJI streeft ernaar een goede werkgever te zijn die medewerkers faciliteert in hun ontwikkeling en investeert in vakmanschap en leiderschap. Met als doel een brede inzetbaarheid om de benodigde flexibiliteit en wendbaarheid te creëren, van zowel de medewerkers zelf als de organisatie als geheel.

DJI heeft zo’n 15.800 fte in dienst.

Het gemiddelde dienstverband bij DJI bedraagt 13,3 jaar.

Het totale personeelsbestand van DJI bestaat voor 36% uit vrouwen en 64% uit mannen.

WELKE FUNCTIES KUN JE VERVULLEN OP DEZE LOCATIE?

KUN JIJ IEMAND DOORZIEN? DAN ZIJN DEZE FUNCTIES IETS VOOR JOU

Zie de vacatures bij deze locatie onderaan deze pagina.
Interesse in een baan bij Hoofdkantoor - Directie Personeels-, Management- en Organisatieontwikkeling

Ontdek ons werk

Praktijkervaringen van onze medewerkers

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij DJI. Je bent samen met je team én justitiabelen verantwoordelijk voor een terugkeer in de maatschappij. Justitiabelen worden uiteindelijk gewoon weer iemands buur. Je werkt hier aan veiligheid door mensen vooruit te helpen. Positieve verandering begint met het besef dat het een optelsom is van de kleinste successen. Die leiden tot groots resultaat. Om dat te bereiken moet je verder kijken, voorbij aan wat iemand gedaan heeft.

werken bij Hoofdkantoor - Directie Personeels-, Management- en Organisatieontwikkeling

Er zit meer achter werken bij DJI