Dienst Geestelijke verzorging

er zit meer achter werken biJ

De geestelijk verzorgers waarborgen de vrijheid van godsdienst en levensbeschouwing voor alle gedetineerden, forensische patiënten, jongeren en vreemdelingen in bewaring. Van rooms-katholiek, protestants en orthodox, tot humanistisch, joods, islamitisch, boeddhistisch en hindoeïstisch. Zij hebben zowel een ‘zending’ vanuit de religieuze of levensbeschouwelijke organisatie, als een aanstelling bij het Rijk. Kerk en staat blijven binnen de dienst gescheiden, en werken samen op voet van gelijkwaardigheid.
Adres: Bezuidenhoutseweg 20, 2594 AV Den Haag Vacatures: 0 Aantal medewerkers: 167
Ontdek jouw mogelijkheden

Je krijgt ruim honderdvijftig collega’s die verdeeld over de verschillende religieuze en levensbeschouwelijke stromingen werken. Samen zorgen jullie ervoor dat mensen een kerkdienst, gebedsdienst of bezinningsbijeenkomst kunnen bijwonen, kunnen deelnemen aan groepsbijeenkomsten, en individuele geestelijke verzorging ontvangen. Je verleent ook in een acute crisis (bijvoorbeeld suïcide) geestelijke verzorging. Naast de geestelijke verzorgers zijn er op jaarbasis zo’n tweeduizend vrijwilligers die een ‘uitgestoken hand’ vanuit de samenleving bieden. Zij voorkomen daarmee een godsdienstig, sociaal en maatschappelijk isolement. Vrijwilligers doen geen werkzaamheden die tot de kerntaken van de geestelijk verzorger behoren.

De Dienst Geestelijke Verzorging voert ongeveer 36.000 individuele gesprekken per jaar.

Gedetineerden geven de geestelijke verzorging het hoogste cijfer van alle activiteiten (sport, arbeid enzovoort): 3,5 op een schaal van 5.

Van alle ingeslotenen maakt 83% gebruik van geestelijke verzorging.

WELKE FUNCTIES KUN JE VERVULLEN OP DEZE LOCATIE?

KUN JIJ IEMAND DOORZIEN? DAN ZIJN DEZE FUNCTIES IETS VOOR JOU

Zie de vacatures bij deze locatie onderaan deze pagina.
Interesse in een baan bij Dienst Geestelijke verzorging

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij DJI. Je bent samen met je team én justitiabelen verantwoordelijk voor een terugkeer in de maatschappij. Justitiabelen worden uiteindelijk gewoon weer iemands buur. Je werkt hier aan veiligheid door mensen vooruit te helpen. Positieve verandering begint met het besef dat het een optelsom is van de kleinste successen. Die leiden tot groots resultaat. Om dat te bereiken moet je verder kijken, voorbij aan wat iemand gedaan heeft.

werken bij Dienst Geestelijke verzorging

Er zit meer achter werken bij DJI