Er zit meer achter het werk van Niels

"Mijn patiënten hebben een delict gepleegd, maar ik zie vooral hoe kwetsbaar deze doelgroep is"

Van een patiënt horen dat hij inziet dat hij hulp of medicatie nodig heeft. Of een andere psychiatrische patiënt zien opknappen. Dáár doet Niels het voor. Als verpleegkundig forensisch therapeutisch medewerker geeft hij in de penitentiaire inrichting in Den Haag psychiatrische patiënten de zorg die ze in veel gevallen nooit hebben gehad.

Niels
Zorg, welzijn & behandeling
Verpleegkundig forensisch therapeutisch medewerker
PI Haaglanden

Niels werkt als verpleegkundig forensisch therapeutisch medewerker bij penitentiaire inrichting Haaglanden

Kwetsbare doelgroep

Het penitentiair psychiatrisch centrum (PPC) is onderdeel van de penitentiaire inrichting Haaglanden. Niels: “Hier verblijven mannen die een delict hebben gepleegd of in afwachting zijn van de uitspraak van de rechter én kampen met een psychiatrische stoornis. Of meerdere, vaak is er sprake van een dubbele problematiek. Bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking en psychoses. Of een verslaving. Deze mannen zitten hier niet voor niets, ze hebben waarschijnlijk iets verkeerds gedaan. Maar ik zie ook hoe kwetsbaar deze doelgroep is.”

Structuur

“De mannen op mijn afdeling hebben nooit de kans gekregen óf gegrepen om hulp te krijgen. De meesten zijn van nature – zoals we dat noemen – zorgmijders. Wij bieden dan ook bemoeizorg: met een team van vier collega’s zitten we bij wijze van spreken continu met onze neus bovenop de twaalf patiënten op onze afdeling. Ons doel is om weer structuur in hun leven te krijgen. En ze de zorg te bieden die ze nodig hebben. Tegelijkertijd beschermen we de samenleving tegen deze mensen door ze, zo lang als nodig is, binnen te houden.”

De mensen die je op tv bij Opsporing verzocht ziet, kunnen de week erop zomaar hier zitten.

Samenwerken met andere disciplines

“Het PPC bestaat uit een crisis- en een structuurafdeling. Nieuwe patiënten komen altijd op de crisisafdeling binnen om te worden geobserveerd. De mensen die je op tv bij Opsporing verzocht ziet, kunnen de week erop zomaar hier zitten. Maar het liefst wil ik niet weten waarvoor iemand is veroordeeld. Dat zou me kunnen beïnvloeden, en ik wil mijn professionaliteit bewaken rondom de zorg. De mannen op de crisis moeten vaak nog, zoals we dat noemen, ingesteld worden op de medicatie. Is iemand eenmaal geland, dan komt hij op de structuurafdeling, waar we hem betrekken in de groepsdynamiek en de dagstructuur. En we kijken welke zorg nodig is. Heeft iemand bijvoorbeeld een trauma? Dan kunnen we EMDR aanbieden. Ik werk dan ook nauw samen met bijvoorbeeld de psychiater, psycholoog en behandelcoördinator.”

Positieve verandering

“Het mooiste van mijn werk vind ik de successen die ik met iemand kan behalen. Dat zit ‘m soms in kleine dingen. Alleen al het feit dat een voormalige zorgmijder inziet dat hij medicatie nodig heeft, is een belangrijke stap voorwaarts. Zo sprak een patiënt me laatst aan: ‘Niels, ben jij er donderdag?’, vroeg hij, ‘Want dan krijg ik mijn antipsychotica en ik wil graag dat jij de spuit zet.’ Ja, dat vind ik mooi. Die positieve verandering. Plus het feit dat je een band met iemand opbouwt.”

Opleidingen en cursussen

“Voordat ik bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) terechtkwam, heb ik veertien jaar in de ggz gewerkt. En dáárvoor zat ik in de beveiliging. Die twee aspecten komen in mijn huidige baan perfect samen, zorg en veiligheid gaan hier hand in hand. Sinds ik bij DJI werk heb ik ook verschillende cursussen gevolgd om te leren hoe je bepaalde situaties oplost en met handboeien werkt. En na de opleiding interne bijstand ben ik sinds kort ook onderdeel van het interne bijstandsteam. Wij komen in actie als er een incident is. Een verpleegkundig forensisch therapeutisch medewerker hoeft dat niet alleen op te lossen. Nee, als er iets gebeurt, drukt hij of zij op een knop en dan staan er ineens twintig collega’s bij.”

Hecht team

“Juist ook om de veiligheid te bewaken, werken we hier in het PPC heel nauw met elkaar samen. Je loopt nooit zomaar met een patiënt ergens naartoe. Moet iemand naar de huisarts of de arbeidszaal? Dan melden we dat altijd bij de centrale post. Mócht er iets mis gaan, dan weten ze meteen waar je bent. Ik voel me hier dan ook veel veiliger dan toen ik bij ggz-instellingen werkte. En het maakt dat we een hecht team vormen, we doen het echt met z’n allen.”

Interesse in een baan als verpleegkundig forensisch therapeutisch medewerker?

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Je leert hier je oordeel thuis te laten. Je kijkt voorbij aan wat iemand gedaan heeft. En je snapt dat iedere dag maatwerk is. Jouw werk bij DJI gaat over veel meer dan de deuren sluiten. Er gaan hier ook deuren open. DJI is niet alleen een plek waar vrijheid ophoudt, maar vooral ook een omgeving waar die vrijheid weer begint. De plek waar we samen werken aan terugkeerkracht. Dat doen we omdat we weten dat iedere gedetineerde straks gewoon weer iemands buur kan zijn. Dat is wat we noemen werken aan veiligheid door mensen vooruit te helpen.

Die uitdaging is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, het is je vak. Of je nu als beveiliger werkt, in de IT, op het hoofdkantoor, betrokken bent bij de zorg of in een van de vele andere rollen binnen DJI, in iedere functie, op elk niveau lever je een essentiële bijdrage. Dat is werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.