Er zit meer achter het werk van Marie-Claire

“Pro Justitia rapportage heeft echt mijn passie”
"Als psychiater is autonomie voor mij heel belangrijk. Bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) heb ik optimaal zeggenschap over mijn agenda en de inhoud van mijn werk." In de afgelopen 8 jaar heeft ze nooit het gevoel gehad stil te staan in haar ontwikkeling. "Er komen steeds nieuwe onderwerpen voorbij waarmee ik me verder kan ontwikkelen." Aan het woord is Marie-Claire. Ze werkt als psychiater voor een van de lokale diensten van het NIFP.

Marie-Claire
Zorg, welzijn & behandeling
Psychiater
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie

Marie-Claire is psychiater bij het NIFP

Haar functie kent een enorme variëteit, Marie-Claire vertelt: "Na mijn opleiding tot psychiater wist ik al dat mijn werk niet alleen uit zorgtaken moest bestaan. Ik hou van afwisseling. Bij het NIFP kan ik mijn takenpakket voor een groot deel zelf samenstellen. De agenda van een collega-NIFP-psychiater kan er heel anders uitzien. Je hebt veel vrijheid om te doen waar jouw belangstelling naar uitgaat. Ik heb geregeld een nieuwe uitdaging nodig. Bij het NIFP zijn die uitdagingen er, én ik mag er mee aan de slag."

Door het rapporteren lever je een belangrijke bijdrage aan het strafproces. Daarnaast is het prachtig werk voor een psychiater. Je kunt helemaal in iemand duiken, een persoon door en door leren kennen. En de kunst is dit vervolgens helder op papier te krijgen, zodat het voor een rechter bruikbaar is. 

Niet solistisch

Marie-Claire is verbonden aan de NIFP-dienst Noord-Holland. Een deel van haar tijd behandelt ze justitiabelen in een vrij kleine penitentiaire inrichting (PI) in de regio. Marie-Claire: "Als het om pathologie gaat, dan zie ik daar van alles voorbijkomen. In onze PI zijn relatief veel levenslanggestraften en tbs-gestelden. De problematiek waar zij mee kampen is complex en vaak ernstig." Ze ervaart het werken in de PI als prettig. "Je werkt niet solistisch, je maakt echt deel uit van een team. Ik werk op dagelijkse basis samen met onder andere de huisarts en de psycholoog."

Divers takenpakket

Naast haar zorgtaken besteedt Marie-Claire veel tijd aan andere activiteiten. Zo is zij lokaal afgevaardigde voor het tbs-coördinatorenoverleg en is ze betrokken bij indicatiestellingen voor forensische zorg. Regelmatig denkt ze mee over zaken die landelijk spelen bij het NIFP, bijvoorbeeld door beleidsstukken mee te lezen. Een voorbeeld van zo’n beleidsonderwerp is het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). Marie-Claire maakt ook deel uit van het TON, het Team Opvang Nazorg. Dit team vangt collega’s op die op het werk een incident hebben meegemaakt.

Protocol DJI-breed gebruikt

Een ander voorbeeld is het project rond euthanasie in detentie. "In dit landelijk project is nagedacht over de werkwijze bij een euthanasieverzoek van een justitiabele. In principe gelden dezelfde ‘regels’ als buiten. Maar in de detentiesituatie komt er toch echt iets ander bij kijken. Binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) lag er nog geen protocol voor euthanasieverzoeken. Het onderwerp wordt steeds actueler, omdat ook de gevangenispopulatie gemiddeld genomen ouder wordt. Ik maakte deel uit van een werkgroep met andere ook de medisch adviseurs van het NIFP. We hebben protocol opgesteld en dit gaat nu DJI-breed gebruikt worden", vertelt Marie-Claire.

Passie voor rapporteren

Binnen de NIFP-dienst is Marie-Claire ook actief als feedbackgever voor pro Justitiarapportages. Ze leest conceptrapportages mee en voorziet die van feedback: "Ik ben zelf ook rapporteur, en je kunt wel stellen dat rapporteren echt mijn passie heeft. Door het rapporteren lever je een belangrijke bijdrage aan het strafproces. Daarnaast is het prachtig werk voor een psychiater. Je kunt helemaal in iemand duiken, een persoon door en door leren kennen. En de kunst is dit vervolgens helder op papier te krijgen, zodat het voor een rechter bruikbaar is." Voor Marie-Claire is het een uitdaging deze passie voor het rapporteren op andere psychiaters en psychologen over te brengen. "Daarom is het superviseren zo leuk. Zeker als je startende rapporteurs mag begeleiden bij het schrijven van de rapportages. Ik hoop zo mijn enthousiasme voor het vak ook op hen over te kunnen brengen."

Vacature!

Spreekt het jou aan om als psychiater aan de slag te gaan? Bekijk hier de informatie voor psychiatersvoor psychiaters. Daarnaast kan je, zoals Marie-Claire het ook omschrijft, voor het NIFP als pro Justitia rapporteur werken. Hier lees je meer over de functie en mogelijkheden als pro Justitia rapporteur. Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met het NIFP via dit e-mailadres: nifp@dji.minjus.nl. We horen graag van je!

Interesse in een baan als psychiater?

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Je leert hier je oordeel thuis te laten. Je kijkt voorbij aan wat iemand gedaan heeft. En je snapt dat iedere dag maatwerk is. Jouw werk bij DJI gaat over veel meer dan de deuren sluiten. Er gaan hier ook deuren open. DJI is niet alleen een plek waar vrijheid ophoudt, maar vooral ook een omgeving waar die vrijheid weer begint. De plek waar we samen werken aan terugkeerkracht. Dat doen we omdat we weten dat iedere gedetineerde straks gewoon weer iemands buur kan zijn. Dat is wat we noemen werken aan veiligheid door mensen vooruit te helpen.

Die uitdaging is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, het is je vak. Of je nu als beveiliger werkt, in de IT, op het hoofdkantoor, betrokken bent bij de zorg of in een van de vele andere rollen binnen DJI, in iedere functie, op elk niveau lever je een essentiële bijdrage. Dat is werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.