Er zit meer achter het werk van Patty

"De 1-op-1 behandeling staat centraal op de ITA"

De RJJI heeft een aantal bijzondere afdelingen, ook wel landelijke bestemmingen. De ITA (Individueel Traject Afdeling) in Den Hey-Acker is zo’n afdeling. “Hier verblijven jongeren die een 1-op-1 aanpak en een aangepast dagprogramma nodig hebben.” Aldus senior pedagogisch medewerker Patty. Ze werkt nu bijna twee jaar op de ITA.

Patty
Zorg, welzijn & behandeling
(Senior) forensisch begeleider jeugdPedagogisch medewerker

Patty werkt als pedagogisch medewerker bij Rijks Justitiële Jeugdinrichting Den Hey-Acker

Groepsontwrichtend werken

De ITA is een afdeling voor jongeren die groepsontwrichtend werken. Door hun houding en gedrag kunnen ze het groepsklimaat dusdanig verstoren dat het veilige leefklimaat op de groep in gevaar kan komen. Vandaar dat het dagprogramma op deze afdeling anders is dan op een reguliere groep. Op de ITA zitten maximaal 6 jongeren waarbij we werken in twee groepjes van 3. Zo zijn er maximaal 3 jongeren tegelijk op de leefgroep en staat er op elke jongere ook 1 pedagogisch medewerker. Er is dus ook echt 1-op-1 begeleiding.

Dagprogramma

Het uitgangspunt op de ITA is natuurlijk hetzelfde als op de andere afdelingen; de jongeren aan het einde van hun detentie veilig laten terugkeren in de maatschappij. Doordat we met kleine groepjes werken, is er ook meer ruimte voor 1-op-1 begeleiding. Dat vind ik het mooie aan deze afdeling; je kunt de diepgang opzoeken. En er is tijd voor een potje tafeltennis of een spelletje. Daarnaast krijgen ze hier ook onderwijs aangeboden en motiveren we ze om dat serieus te volgen. We laten ze inzien dat onderwijs en een gezonde dagbesteding belangrijk is wanneer ze weer vrijkomen en het ze mogelijkheden biedt in de toekomst.

In mijn beginperiode bij de ITA moest ik daarom ook echt wennen aan de doelgroep. Ik vond het lastig om mijn draai te vinden.

Terug naar de basis

Voordat ik begon op de ITA, werkte ik op de ESP (Ernstig Seksuele Problematiek) afdeling en een regulier langverblijfafdeling. In mijn beginperiode bij de ITA moest ik daarom ook echt wennen aan de doelgroep. Ik vond het lastig om mijn draai te vinden. Ik was overgeplaatst van een groep waar ik het erg naar mijn zin had en kwam terecht op een nieuwe afdeling met een hele andere dynamiek. Met tijden ontbrak het aan basisrespect waardoor het soms lastig was om een fatsoenlijk gesprek te voeren. Buiten waren de jongens gewend om hun zin te krijgen door een grote bek open te trekken. Ook binnen het team waren er diverse wisselingen en dat had ook effect op de groep jongeren. Als nieuw team zijn we toen vanaf 0 begonnen en besloten we terug te gaan naar de basis. En vanuit daar konden we samen verder bouwen.

Safepath

Dat hebben we de laatste anderhalf jaar ook gedaan waardoor we ook weer ruimte kregen om diepgang te vinden in methodieken. Een van die methodieken is Safepath. Safepath is een methodiek die ervoor zorgt dat jongeren inzicht krijgen in hun huidige gedrag en bewust worden van onderliggende triggers en problematiek. De meeste jongeren die er nu zitten, zijn al even binnen. Voorheen lieten ze bijvoorbeeld agressief en demonstratief gedrag zien en probeerden ze hun zin te krijgen door hun boosheid in te zetten. We laten ze in (mentor)gesprekken en therapieën steeds meer zien hoe het ook anders kan en dat dat veel meer oplevert dan het oude gedrag wat ze gewend zijn in te zetten. Ik ben dit werk gaan doen omdat ik met jongeren wilde werken en ze tools en handvatten mee wilde geven voor als ze vrijkomen. Daar dragen deze methodieken en therapieën absoluut aan bij.

Vertrouwen

Ik ben echt blij met het team waar ik momenteel in werk. Alle neuzen staan nagenoeg dezelfde kant op en er is veel werkplezier. Als er iets speelt binnen de afdeling of het team dan spreken we dat uit.  Ik durf met de volle 100% te zeggen dat we voor elkaar klaarstaan en op elkaar kunnen vertrouwen. Dat is ook wel nodig om veilig met elkaar te kunnen werken. Kortom; we zijn echt een team en dat voelt goed!

Interesse in een baan als (Senior) forensisch begeleider jeugdPedagogisch medewerker?

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Je leert hier je oordeel thuis te laten. Je kijkt voorbij aan wat iemand gedaan heeft. En je snapt dat iedere dag maatwerk is. Jouw werk bij DJI gaat over veel meer dan de deuren sluiten. Er gaan hier ook deuren open. DJI is niet alleen een plek waar vrijheid ophoudt, maar vooral ook een omgeving waar die vrijheid weer begint. De plek waar we samen werken aan terugkeerkracht. Dat doen we omdat we weten dat iedere gedetineerde straks gewoon weer iemands buur kan zijn. Dat is wat we noemen werken aan veiligheid door mensen vooruit te helpen.

Die uitdaging is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, het is je vak. Of je nu als beveiliger werkt, in de IT, op het hoofdkantoor, betrokken bent bij de zorg of in een van de vele andere rollen binnen DJI, in iedere functie, op elk niveau lever je een essentiële bijdrage. Dat is werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.