Er zit meer achter het werk van Laura

"Hier verblijven meiden in detentie, dat is uniek in Nederland"

Meiden in geslotenheid. Je hoort het niet zo vaak, en dat kan kloppen want Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg is de enige jeugdinrichting in Nederland waar meiden verblijven. “Je hebt te maken met allerlei meiden met verschillende problematieken op de groep en het is super interessant om daar je begeleiding op aan te passen.” aldus pedagogisch medewerker Laura. Ze heeft zowel met jongens als meiden gewerkt en vertelt waarom ze voorlopig goed op haar plek zit bij de meisjesafdeling.

Laura
Zorg, welzijn & behandeling
(Senior) forensisch begeleider jeugdPedagogisch medewerker

Laura werkt als pedagogisch medewerker bij Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hunnerberg

PIJ-maatregel

Ik werk op de langverblijfafdeling waar alleen meisjes verblijven. Samen met onze kortverblijfafdeling voor meisjes zijn wij in Nederland de enige jeugdinrichting waar meisjes in geslotenheid zitten. De Hunnerberg is daar dus uniek in. Op de afdeling waar ik werkzaam ben verblijven voornamelijk meiden die een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen. PIJ staat voor Plaatsing in een Inrichting voor Jeugdigen en dat is een behandelmaatregel voor jongeren bij wie er sprake is van een ontwikkelingsstoornis of psychische aandoening. In de volksmond heet de PIJ-maatregel ook wel  'jeugd-TBS'.

YOUTURN

Op de afdeling werken we met de basismethodiek YOUTURN. Hierbij doorlopen de jongeren verschillende fases waarbij ze onder andere leren om te gaan met spanningen, conflicten en het reguleren van eigen emoties. Ze leren om eigen keuzes te maken, eigen grenzen aan te geven en op zoek te gaan naar hun ‘eigen ik’. Wat vind ik belangrijk en wat wil ik bereiken in de toekomst? Het uiteindelijke doel van de PIJ-maatregel is resocialisatie. Dit proberen we te realiseren door eerst op de groep aan de slag te gaan met leerdoelen en uiteindelijk buiten door middel van een planmatig verlof. Daarnaast krijgen ze verschillende therapieën aangeboden, zoals omgaan met agressie. Hierbij kijken we naar de persoonlijke behoefte van de jongere en wat het behandelteam denkt wat nodig is. De meiden staan vaak open om nieuwe dingen te leren en uit te proberen. Dat zien we terug in bepaalde therapieën en bijvoorbeeld bij het integreren van een nieuwe methodiek op de groep. Zo zijn we momenteel bezig met SafePath, schemagericht begeleiden. Hier reageren de meiden erg positief op.

Het grootste verschil is dat meiden meer beroep doen op jouw eigen emotie. Ze hebben veel meer de behoefte om een band met je op te bouwen.

Roddelen

Voordat ik drie jaar geleden op deze afdeling begon, heb ik ook met mannen in geslotenheid gewerkt. Het grootste verschil is dat meiden meer beroep doen op jouw eigen emotie. Ze hebben veel meer de behoefte om een band met je op te bouwen. Daarin is het heel belangrijk dat je je grenzen goed blijft bewaken: een goede afstand en nabijheid. Daarnaast roddelen meiden veel meer onderling en hebben we meer te maken met onderlinge jaloezie en afgunst. Bij jongens is dat minder het geval en wordt er vaker op de man af gecommuniceerd en worden dingen snel opgelost of uitgepraat. Dat maakt de groepsdynamiek bij meiden complexer.

Ik dacht dat ik jou kon vertrouwen

Het werken met meiden vind ik prettig. Het kan soms erg gezellig zijn en dat is een fijne sfeer om in te werken. Aan de andere kant kan het soms vervelend worden. Dan kunnen ze op een manipulatieve manier inspelen op je gevoel. Laatst stuurde ik een meisje naar haar kamer waarop ze reageerde “ja maar gisteren hadden we nog zo’n goed gesprek gehad. Ik dacht dat ik jou kon vertrouwen, blijkbaar niet!” Dat is wel typerend voor het werken met meisjes. Ze nemen je dingen langer kwalijk en vergeten niet wat er drie weken geleden is gebeurd. Soms blijven ze daarin hangen. Jongens zetten dat over het algemeen sneller van zich af. Daar kon het ook hard knallen, maar dan is het wel meteen klaar. Bij meiden knalt het iets minder hard maar blijft het vaak langere tijd doorsudderen. Soms is het ook lastig om in te schatten wanneer een jongere oprecht is. Zo proberen ze je weleens te manipuleren om dingen voor elkaar te krijgen of juist onder een straf of sanctie uit te komen. Maar tegelijkertijd moet je ze wel altijd serieus nemen. Want als ze wél oprecht zijn dan moet je daar iets mee. Door kritische vragen te stellen probeer je achter de werkelijke intentie te komen. Je moet altijd scherp zijn, want hoe leuk en gezellig het soms ook op de groep kan zijn, ze zitten wel in detentie met regels die nageleefd moeten worden. Ze zitten hier natuurlijk niet voor niks.

Humor

Het werken op deze meisjesafdeling vind ik erg leuk, voornamelijk door de groepsdynamiek. Je hebt te maken met allerlei verschillende problematieken door elkaar en het is interessant om je begeleidingsstijl daar continu op aan te passen. Het team waarin ik werk maakt het werken op deze afdeling heel prettig. We zijn allemaal hardwerkend, open naar en geïnteresseerd in elkaar waardoor we elkaar ook weten te vinden wanneer het even niet zo goed gaat. We gebruiken veel humor. Zowel onderling als in de begeleiding met de meiden. Als je dit werk doet, is het belangrijk om veel te blijven lachen!

Interesse in een baan als (Senior) forensisch begeleider jeugdPedagogisch medewerker?

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Je leert hier je oordeel thuis te laten. Je kijkt voorbij aan wat iemand gedaan heeft. En je snapt dat iedere dag maatwerk is. Jouw werk bij DJI gaat over veel meer dan de deuren sluiten. Er gaan hier ook deuren open. DJI is niet alleen een plek waar vrijheid ophoudt, maar vooral ook een omgeving waar die vrijheid weer begint. De plek waar we samen werken aan terugkeerkracht. Dat doen we omdat we weten dat iedere gedetineerde straks gewoon weer iemands buur kan zijn. Dat is wat we noemen werken aan veiligheid door mensen vooruit te helpen.

Die uitdaging is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, het is je vak. Of je nu als beveiliger werkt, in de IT, op het hoofdkantoor, betrokken bent bij de zorg of in een van de vele andere rollen binnen DJI, in iedere functie, op elk niveau lever je een essentiële bijdrage. Dat is werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.