Er zit meer achter het werk van Jeroen

"Wij bieden maatwerk aan jongeren met zware problematiek"

Een afdeling waar jongeren verblijven die intensieve zorg nodig hebben. Wat moet je je daarbij voorstellen? “We hebben op de VIC-afdeling te maken met heel kwetsbare jongeren die eigenlijk nooit echt ergens aansluiting hebben kunnen vinden. In het verleden zijn ze vaak gepest en ze voelen zich anders dan andere jongeren. Ik denk dat ze daardoor ook een bepaald stukje veiligheid bij ons op de afdeling voelen die ze hierbuiten vaak niet hebben.” aldus pedagogisch medewerker Jeroen. Hij begon als inrichtingsbeveiliger bij Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt maar heeft 4 jaar geleden het roer om gegooid. Hij vertelt over de VIC (Very Intensive Care) afdeling.

Jeroen
Zorg, welzijn & behandeling
(Senior) forensisch begeleider jeugdPedagogisch medewerker

Jeroen werkt als pedagogisch medewerker bij Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt

Switch

Mijn loopbaan bij Justitie begon 13 jaar geleden als beveiliger bij jeugdinrichting Den Engh in Den Dolder. Daarna heb ik de overstap naar diverse PI’s gemaakt maar keerde uiteindelijk toch weer terug naar de jeugd. Ik miste toch het contact met de mensen die verblijven in een gesloten setting. Bij jeugd was er veel meer contact en daardoor besloot ik een nieuwe overstap te maken naar De Hartelborgt, dat is nu ongeveer 5,5 jaar geleden. Ik begon als inrichtingsbeveiliger maar sinds 4 jaar werk ik als pedagogisch medewerker op de VIC-afdeling. Ik was het beveiligingswerk een beetje zat en zag dat er veel meer mogelijkheden waren voor mij binnen de jeugdinrichting om meer te betekenen voor de jongeren. Dat is de beste stap die ik toen heb kunnen maken.

Extra zorg

De VIC-afdeling is een afdeling waarbij we –de naam zegt het al- intensieve zorg bieden aan de jongeren. Structuur is enorm belangrijk waardoor we ook een gezet dagprogramma hebben. Een groot verschil met een reguliere groep is dat hier maximaal 6 jongeren op de groep verblijven en bij voorkeur ook met 3 collega’s een dienst draaien, op andere afdelingen zijn dat er vaak 2. Dat heeft te maken met de (extra) zorg die zij nodig hebben. Daarnaast hebben ze ook een eigen onderwijsklas. Deze jongeren hebben te maken hebben met zware problematiek(en) waardoor ze ook op het gebied van onderwijs maatwerk nodig hebben om zichzelf zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. Teveel prikkels kunnen bijvoorbeeld leiden tot een onveilig gevoel en daarmee ook een vertraging van hun traject.

Samen met het behandelteam zijn we heel intensief bezig om deze jongeren te behandelen en zij staan ook echt open om hieraan mee te werken.

Kwetsbaar

Het type jongere wat hier verblijft, dat wisselt continu. Over het algemeen verblijven de jongeren die hier zitten er voor langere tijd omdat de meesten ook een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen. Het zijn jongeren waarbij sprake is van (ernstige) psychiatrische problematiek, waardoor ze niet op een reguliere groep kunnen verblijven. Samen met het behandelteam zijn we heel intensief bezig om deze jongeren te behandelen en zij staan ook echt open om hieraan mee te werken. Dat komt doordat we te maken hebben met heel kwetsbare jongeren die eigenlijk nooit echt ergens aansluiting hebben kunnen vinden. In het verleden zijn ze vaak gepest en ze voelen zich anders dan andere jongeren. Ik denk dat ze daardoor ook een bepaald stukje veiligheid bij ons op de afdeling voelen die ze hierbuiten vaak niet hebben. Ze voelen zich hier serieus genomen.

Ouders

Ouders spelen hierin ook een grote rol. Het is enorm belangrijk om ze te betrekken in het proces van hun kind en dat doen we ook. Daardoor denken de meeste ouders vaak ook heel erg mee in de behandeling en steunen niet alleen hun kind, maar ook ons als medewerkers. Je hebt tenslotte samen 1 doel en dat is ervoor zorgen dat hun kind zichzelf ontwikkelt en op een veilige manier kan terugkeren in de maatschappij. Hierin zoeken we ook de samenwerking met (jeugd)reclassering, ook zij spelen een belangrijke rol in de terugkeer van deze jongeren in de maatschappij. Met beide partijen staan we continu in contact.

Het grote plaatje

Ik houd zelf ook heel erg van structuur, dat zorgt ervoor dat de VIC-afdeling in dat opzicht alleen al ook voor mij een match is. Daarnaast hebben we op dit moment ook een heel verschillende groep. Van jongeren met autisme tot schizofrenie en dat verschil maakt en houdt het heel erg interessant. Ik vind het heel erg leuk om behandelinhoudelijk bezig te zijn en daar haal ik ondanks de complexe doelgroep heel veel energie uit. Gelukkig heb ik een team van collega’s om me heen die daar ook zo in staat. En natuurlijk zijn we het niet altijd met elkaar eens, we zien wel altijd het grote plaatje en daardoor groeien we echt als team. We kunnen alles met elkaar bespreken.

Energie

Het werk op de groep vind ik niet zwaar, het geeft mij juist energie. Al ben ik me er wel heel erg van bewust dat je behoorlijk zware incidenten mee kan maken. Zolang ik mezelf ben en dichtbij mezelf kan blijven, kost het werk mij weinig energie en haal ik er veel voldoening uit.

Interesse in een baan als (Senior) forensisch begeleider jeugdPedagogisch medewerker?

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Je leert hier je oordeel thuis te laten. Je kijkt voorbij aan wat iemand gedaan heeft. En je snapt dat iedere dag maatwerk is. Jouw werk bij DJI gaat over veel meer dan de deuren sluiten. Er gaan hier ook deuren open. DJI is niet alleen een plek waar vrijheid ophoudt, maar vooral ook een omgeving waar die vrijheid weer begint. De plek waar we samen werken aan terugkeerkracht. Dat doen we omdat we weten dat iedere gedetineerde straks gewoon weer iemands buur kan zijn. Dat is wat we noemen werken aan veiligheid door mensen vooruit te helpen.

Die uitdaging is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, het is je vak. Of je nu als beveiliger werkt, in de IT, op het hoofdkantoor, betrokken bent bij de zorg of in een van de vele andere rollen binnen DJI, in iedere functie, op elk niveau lever je een essentiële bijdrage. Dat is werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.
Actuele vacatures
Er zijn op dit moment geen vacatures.