Er zit meer achter het werk van Jan Willem

"Mijn uitdaging is zorgen dat ze beter naar buiten gaan dan ze naar binnen kwamen"

Wat betekent het om te werken binnen de muren van een Rijks Justitiële Jeugdinrichting (RJJI)? Pedagogisch medewerker Jan Willem kan er alles over vertellen. In 2009 begon hij zijn avontuur bij De Hartelborgt in Spijkenisse. Inmiddels heeft hij al op veel afdelingen gewerkt én is hij bezig met een ontwikkeltraject tot senior pedagogisch medewerker.

Jan Willem
Zorg, welzijn & behandeling
Pedagogisch medewerker

Jan Willem werkt als pedagogisch medewerker bij Rijks Justitiële Jeugdinrichting De Hartelborgt

Nieuwsgierig naar het onbekende

Een justitiële jeugdinrichting en de doelgroep die daar verblijft. Voor mij vormden deze in 2009 nog onbekend terrein. Dat maakte me nieuwsgierig. Het leek me een uitdaging om jongeren in een gesloten setting verder te helpen in hun ontwikkeling. Ook sprak het me aan om me te verdiepen in jongeren met diverse culturele achtergronden en hen te leren om rekening te houden met elkaars normen en waarden.

De VIC-afdeling

Momenteel werk ik op de afdeling Very Intensive Care, ook wel de VIC-afdeling. Hier verblijven zes jongeren met zware psychiatrische problematiek, zoals borderline, schizofrenie en depressies. Een klein groepje, waardoor we de jongeren echt begeleiding en behandeling op maat kunnen geven. VIC is een langverblijfafdeling, maar ik heb ook op een kortverblijfafdeling gewerkt. Alle afdelingen heeft hun eigen charmes en uitdagingen. Zo is de groepsdynamiek bij kortverblijf heel interessant, omdat de samenstelling continu wisselt. Bij langverblijf ga je juist meer de diepte in en zie je ontwikkeling die iemand doormaakt.

Ik kan altijd rekenen op de feedback en coaching van collega’s. En andersom staan zij open voor mijn ideeën en visie.

Teamwork

Naast de jongeren heb ik veel contact met mijn collega’s. Andere pedagogisch medewerkers, maar ook een gedragsdeskundige, afdelingshoofd, psychiater en therapeuten. Elke week hebben we teamvergadering. In deze meeting krijgt iedereen ruimte om mee te beslissen over de behandeling. Ook delen we hoe we zelf in ons vel zitten en waar we tegenaan lopen. Ik kan altijd rekenen op de feedback en coaching van collega’s. En andersom staan zij open voor mijn ideeën en visie.

Spannend

Mijn werk is zo nu en dan wel spannend. Je hebt te maken met jongeren wiens vrijheid hen is ontnomen. Ik ben degene die de deur open- en dichtdoet. Het openen is leuk, want ik laat ze luchten, deelnemen aan het dagprogramma en gezamenlijk eten. Maar ik ben ook degene die ze beperkingen oplegt. Dit creëert een spanningsveld. Ik ben continu alert en grijp in – soms fysiek – wanneer de veiligheid van collega’s, jongeren of mezelf in het gedrang komt. Gelukkig werken we altijd in een team. Samen maken we de situatie beheersbaar en veilig.

Opleiding en ontwikkeling

Als nieuwe collega volg je eerst diverse cursussen en trainingen. Je begint met de YOUTURN-training, over de basismethodiek. Daarnaast krijg je fysieke weerbaarheidstraining, agressieregulatietraining en de cursus begeleiden van verloven. Verder kun je je opgeven voor aanvullende cursussen, zoals de opleiding voor het Interne Bijstandsteam. Dit team zet zich in bij incidenten of in situaties met een verhoogd veiligheidsrisico. En zelf ben ik begonnen aan het traject om door te groeien tot senior pedagogisch medewerker. Volop ontwikkelmogelijkheden dus!

Doen!

Overweeg je het werken binnen een justitiële jeugdinrichting? Dan zeg ik: doen! Je krijgt de kans om met een bijzondere, soms pittige doelgroep te werken en concrete stappen te zetten in hun ontwikkeling. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat ze beter naar buiten gaan dan dat ze binnen kwamen. Daarnaast heb je goede arbeidsvoorwaarden en natuurlijk fijne collega’s op wie je kunt bouwen. Elkaar sterker maken en jezelf blijven ontwikkelen. Die ruimte is er zeker binnen de justitiële jeugdinrichtingen van het Rijk.

Interesse in een baan als pedagogisch medewerker?

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Je leert hier je oordeel thuis te laten. Je kijkt voorbij aan wat iemand gedaan heeft. En je snapt dat iedere dag maatwerk is. Jouw werk bij DJI gaat over veel meer dan de deuren sluiten. Er gaan hier ook deuren open. DJI is niet alleen een plek waar vrijheid ophoudt, maar vooral ook een omgeving waar die vrijheid weer begint. De plek waar we samen werken aan terugkeerkracht. Dat doen we omdat we weten dat iedere gedetineerde straks gewoon weer iemands buur kan zijn. Dat is wat we noemen werken aan veiligheid door mensen vooruit te helpen.

Die uitdaging is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, het is je vak. Of je nu als beveiliger werkt, in de IT, op het hoofdkantoor, betrokken bent bij de zorg of in een van de vele andere rollen binnen DJI, in iedere functie, op elk niveau lever je een essentiële bijdrage. Dat is werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.