Er zit meer achter het werk van Nicole

"Het mooiste van mijn werk is dat ik echt iets kan betekenen voor de doelgroep"

Van stagiair beveiliging tot forensisch therapeutisch medewerker. Zo kan het balletje rollen binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Nicole begon hier al op haar zeventiende, en diverse vervolgstappen en opleidingen later zet ze zich nu in voor mannen die veroordeeld zijn tot de maatregel Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD). Een uitdagende én heel bijzondere baan. Nicole vertelt waarom.

Nicole
Zorg, welzijn & behandeling
Verpleegkundig forensisch therapeutisch medewerker
PI Nieuwegein

Nicole werkt als forensisch therapeutisch mdw bij penitentiaire inrichting Nieuwegein

Dubbele problematiek

Samen met twee collega’s sta ik in de penitentiaire inrichting Nieuwegein op een groep van 24 mannen. Ze variëren in leeftijd van achttien tot zeventig jaar. Wat deze ISD-doelgroep kenmerkt, is dat zij niet alleen een reeks delicten hebben gepleegd. Meestal is er ook sprake van een dubbele problematiek. Bijvoorbeeld een licht verstandelijke beperking en een verslaving. Dat leidt soms tot conflictsituaties, bijvoorbeeld als ze niet goed kunnen uiten wat ze bedoelen of jeugdig gedrag vertonen. Dan is het mijn taak om in te grijpen en ze te begrenzen. En om duidelijk uit te leggen welk gedrag ik zie en wat ik graag anders zou willen zien.

Stigma

Ik bejegen de jongens altijd correct en beleefd. Met motiverende gespreksvoering kun je veel bereiken. Waarom ben je boos, waarom doe je zo? En wat heb je van mij of van de groep nodig? Welke hulp kunnen we bieden? Weet je, er heerst in de maatschappij best wel een stigma over deze doelgroep. Maar ik wil juist onderzoeken wat deze mannen nodig hebben om de keerzijde te kunnen laten zien. Natuurlijk lukt het niet bij iedereen. Maar ik doe mijn werk juist voor de jongens die ik wél kan helpen hun leven op de rit te krijgen. Daar steek ik graag mijn tijd en energie in.

We draaien vroege, dag-, late en nachtdiensten. Geen dienst is hetzelfde, dat maakt dit werk erg dynamisch.

Dag- en nachtdiensten

We draaien vroege, dag-, late en nachtdiensten. Geen dienst is hetzelfde, dat maakt dit werk erg dynamisch. Wel bestaat de dag uit vaste activiteitenblokken. Na het wekken, medicatie en ontbijt, staat arbeid op het programma. In de arbeidszaal of – voor de jongens die een woonwerktraject doorlopen – bij een externe werkgever. Wij brengen ze hier naartoe. Daarna inspecteren we de cellen, zetten we het eten vast klaar en werken we de rapportages bij. ‘s Middags begeleiden we de groep bij verschillende activiteiten, zoals sport, bezoek, onderwijs, lucht of een bezoek aan de bibliotheek. In het weekend voeren we groepsgesprekken over thema’s die helpend kunnen zijn voor de problematiek of over iets wat maatschappelijk speelt. Of we gaan met de jongens die een woon-/werktraject doorlopen – zij krijgen de mogelijkheid verlof op te bouwen – mee op bezoek bij hun familie.

Veel leuke dingen

Ik werk met een zware doelgroep, maar er gebeuren ook veel leuke dingen. Zo hebben we laatst iemand aan een baan buiten de inrichting geholpen. Hoe mooi is dat? En je kunt een luisterend oor bieden. Heeft iemand problemen met zijn kinderen? Of is iemand verdrietig? Dan kun je echt iets voor ze betekenen. Wat ik ook mooi vind, is dat ik deze mannen vaardigheden kan aanleren die ze ‘buiten’ nodig hebben. Denk aan interpersoonlijke sensitiviteit, leervermogen, samenwerken en plannen en organiseren. Hoe ik dat doe? Als ze bijvoorbeeld aangeven dat ze iets leuks willen doen, laat ik het ze zelf organiseren en plannen. Daar leren ze veel van.

Hecht team

Ons team bestaat in totaal uit dertien medewerkers, je staat met wisselende collega’s op de groep. We zijn een hecht team met korte lijnen, en onze verschillende persoonlijkheden en vaardigheden vullen elkaar goed aan. Ook belangrijk in dit werk: we kunnen altijd bij elkaar terecht als we ergens mee zitten. Onderling organiseren we leuke activiteiten. Zo zijn we ooit een weekendje weg geweest met elkaar. En DJI regelt elk jaar een inspirerende teamdag.

Opleidingen

DJI is een dynamische, unieke werkgever die je faciliteert in je ontwikkeling. Ik heb hier bijvoorbeeld mijn mbo-diploma voor sociaal pedagogisch medewerker niveau 4 gehaald. Op dit moment zit ik in het derde jaar van de hbo-opleiding social work. In de nabije toekomst wil ik me graag meer richten op de behandeling van de ISD-doelgroep. Zodat ik als forensisch therapeutisch medewerker daarin meer kan betekenen en eraan kan bijdragen dat mensen uit de doelgroep de stap naar een andere instantie makkelijker kunnen maken. Ik zie dus nog genoeg kansen om mezelf, mijn werk én de doelgroep verder te ontplooien.

Interesse in een baan als verpleegkundig forensisch therapeutisch medewerker?

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Je leert hier je oordeel thuis te laten. Je kijkt voorbij aan wat iemand gedaan heeft. En je snapt dat iedere dag maatwerk is. Jouw werk bij DJI gaat over veel meer dan de deuren sluiten. Er gaan hier ook deuren open. DJI is niet alleen een plek waar vrijheid ophoudt, maar vooral ook een omgeving waar die vrijheid weer begint. De plek waar we samen werken aan terugkeerkracht. Dat doen we omdat we weten dat iedere gedetineerde straks gewoon weer iemands buur kan zijn. Dat is wat we noemen werken aan veiligheid door mensen vooruit te helpen.

Die uitdaging is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, het is je vak. Of je nu als beveiliger werkt, in de IT, op het hoofdkantoor, betrokken bent bij de zorg of in een van de vele andere rollen binnen DJI, in iedere functie, op elk niveau lever je een essentiële bijdrage. Dat is werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.