Er zit meer achter het werk van Wilco

"Veiligheid gaat veel verder dan alleen team beveiliging"

Hij loopt al ruim 25 jaar rond binnen DJI, maar sinds 4,5 jaar is Wilco teamleider beveiliging bij jeugdinrichting De Hunnerberg in Nijmegen. Hij heeft in zijn carrière met verschillende doelgroepen gewerkt, maar de meeste affiniteit blijft hij houden met de jeugd. “Ik denk dat ik jongeren echt nog wel wat mee kan geven voordat ze terug de maatschappij in gaan”. Wilco vertelt over het belang van veiligheid binnen deze organisatie.

Wilco
Beveiliging
Beveiliger
Justitiële Jeugdinrichting

Wilco is teamleider beveiliging bij jeugdinrichting De Hunnerberg

HET KAN OOK ANDERS

"Als het veilig voor jouzelf is, is het ook veilig voor anderen. Buiten hebben de jongeren niet altijd een stabiele vorm van veiligheid ervaren, bijvoorbeeld binnen de eigen gezinssituatie", vertelt Wilco. "Denk aan ouders die nooit thuis waren, ouders die gescheiden waren of ouders die zelf in de criminaliteit zaten. Maar er verblijven hier ook jongeren die wel een veilige thuisbasis hadden en zichzelf toch niet veilig voelden door bijvoorbeeld hun netwerk van vrienden buiten of op school. Wij proberen ze hier in eerste instantie altijd zichzelf te laten zijn zodat ze zich ook veiliger voelen, zowel hierbinnen als wanneer ze weer buiten komen. Veel jongeren zijn heel afstandelijk naar buitenstaanders doordat ze buiten vaak teleurgesteld zijn. Hierbinnen proberen we ze echt te helpen en te laten zien dat het ook anders kan."

GECONTROLEERD

"Als inrichtingsbeveiliger waarborg je op verschillende manieren de veiligheid. Je controleert of alle messen er nog zijn, of alle deuren goed op slot zitten en of je goed zicht hebt op alle jongeren. Dat is natuurlijk heel dubbel", legt Wilco uit. "Aan de ene kan voelen ze zich gecontroleerd maar aan de andere kant weten ze wat ze aan me hebben en bied ik hen ook de veiligheid die ze vanuit huis wellicht helemaal niet kennen. Die veiligheid zit bijvoorbeeld ook al in de regelmaat die we hierbinnen aanbrengen. Veel jongeren hebben een omgedraaid dag- en nachtritme, ze slapen overdag en in de nacht zijn ze actief. Doordat ze hier op bepaalde tijden opstaan, eten en naar onderwijs gaan, ontstaat er ook een bepaalde vorm van rust en veiligheid. Het gaat veel verder dan alleen team beveiliging."

Alles wat naar binnen gaat, van medewerker tot bezoeker en goederen; alles gaat door een detectieapparaat om te kijken of er iets is wat onze veiligheid in gevaar zou kunnen brengen.

SCHERP EN ALERT

"Wanneer je in een gesloten setting als deze werkt, moet iedereen scherp en alert zijn. Of je nu een groepsleider, directeur of kantoormedewerker bent, iedereen moet voelen dat dit een veilige werkomgeving is", vertelt Wilco. "En veiligheid bestaat niet alleen uit onze PZI (pieper), sleutels en pasje bij je hebben. Ik zou me ook veilig moeten voelen als ik dat allemaal niet op zak heb. De mensen die hier werken, zijn allemaal opgeleid en weten hoe er gehandeld moet worden als dat nodig is. Je stapt aan het begin van je werkdag niet alleen een jeugdinrichting in, maar ook je werkplek."


WAARBORGEN

"Het waarborgen begint al meteen bij binnenkomst. Alles wat naar binnen gaat, van medewerker tot bezoeker en goederen; alles gaat door een detectieapparaat om te kijken of er iets is wat onze veiligheid in gevaar zou kunnen brengen. Ook de invoer van spullen voor jongeren wordt ontzettend grondig gecontroleerd. Zo vermijden we dat er contrabande naar binnen worden gesmokkeld. Dat geldt voor iedereen. Een aantal keer per jaar zijn er 100% controles bij onze medewerkers en bezoekers. Hierbij wordt er in samenwerking met DV&O met behulp van een drugs- en/of telefoonhond een extra controle gedaan, naast het piepvrij betreden van de inrichting. Dat is niet altijd even leuk, maar het is nodig om een veilige werkomgeving te creëren", legt Wilco uit. "Onze beveiligers zijn ook ontzettend druk met het controleren van het buitenterrein. Zowel fysiek als met camera’s. En daarnaast houden we ook regelmatig spitacties. Daarbij worden ook weer met behulp van een drugs- en/of telefoonhond o.a. de kamers van jongeren, leefruimtes en onderwijslokalen gecontroleerd en doen we wekelijks grondige kamercontroles. Dat laatste gebeurt in samenwerking met de inrichtingsbeveiligers en groepsleiders. Kortom, er worden heel veel maatregelen genomen om de veiligheid binnen de inrichting te waarborgen. Zowel voor medewerkers, bezoekers als de jongeren."

RUIMTE VOOR VERBETERING

"Wij kunnen als organisatie nooit 100% veiligheid garanderen. Maar ik denk wel dat een organisatie veilig is als medewerkers, bezoekers en jongeren regelmatig aan ons laten merken dat ze zich veilig voelen. De mensen moeten het ervaren. Je kunt het niet alleen ophangen aan incidenten. Natuurlijk is het hier veiliger wanneer er weinig incidenten zijn, maar het is veel breder dan dat. Er vinden regelmatig overleggen plaats tussen diverse afdelingen en medewerkers en daarbij wordt dit onderwerp ook regelmatig besproken. En natuurlijk gaan we hierover ook met de jongeren in gesprek. Daar hoort ook feedback bij en zo zijn we elke dag bezig met onszelf en de organisatie te verbeteren. Er is altijd ruimte voor verbetering", vult Wilco aan.

OP ZOEK NAAR NIEUWE COLLEGA’S

"In deze functie werk ik met iedereen samen. En als ik iedereen zeg, dan bedoel ik ook iedereen; collega’s vanuit allerlei disciplines, collega’s vanuit onze andere locaties, bezoekers, jongeren en ga zo maar door. Het is zo divers en het klinkt cliché, maar echt elke dag is anders. En het mooie is dat we nog op zoek zijn naar nieuwe collega’s. Dus ik hoop dat ik met dit interview ook potentieel nieuwe collega’s heb kunnen overtuigen van de veelzijdigheid van deze baan en de interessante wereld van veiligheid in een jeugdinrichting. Kortom; ben jij betrokken, scherp, gastvrij en maak je makkelijk contact? Neem dan eens een kijkje bij de openstaande vacatures van de justitiële jeugdinrichtingen!"

Interesse in een baan als beveiliger?

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Je leert hier je oordeel thuis te laten. Je kijkt voorbij aan wat iemand gedaan heeft. En je snapt dat iedere dag maatwerk is. Jouw werk bij DJI gaat over veel meer dan de deuren sluiten. Er gaan hier ook deuren open. DJI is niet alleen een plek waar vrijheid ophoudt, maar vooral ook een omgeving waar die vrijheid weer begint. De plek waar we samen werken aan terugkeerkracht. Dat doen we omdat we weten dat iedere gedetineerde straks gewoon weer iemands buur kan zijn. Dat is wat we noemen werken aan veiligheid door mensen vooruit te helpen.

Die uitdaging is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, het is je vak. Of je nu als beveiliger werkt, in de IT, op het hoofdkantoor, betrokken bent bij de zorg of in een van de vele andere rollen binnen DJI, in iedere functie, op elk niveau lever je een essentiële bijdrage. Dat is werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.