Er zit meer achter het werk van Lotte

“Het is mooi om te zien hoe gedreven en leergierig mijn team is”

In de elf jaar dat Lotte bij de Dienst Justitiële Inrichtingen werkt, heeft ze heel wat functies en gevangenisregimes gezien. Nu is ze afdelingshoofd in de penitentiaire inrichting Zwolle. Een unieke baan, want hier stuurt ze de enige afdeling voor vrouwelijke terroristen in Nederland aan. “Deze afdeling bestaat nog niet zo lang, dus het is echt pionieren. Dat doe ik samen met een team dat ontzettend gemotiveerd is en graag wordt uitgedaagd.”

Lotte
Beveiliging
Beveiliger
PI Zwolle

Lotte is afdelingshoofd bij Penitentiaire Inrichting Zwolle

Volop netwerken

“De afgelopen jaren heb ik veel ervaring opgedaan in het uitvoerende werk”, vertelt Lotte. “Sinds 2018 ben ik afdelingshoofd bij de penitentiaire inrichting Zwolle. Meedenken met de primaire processen, maar ook met het grotere geheel zoals bedrijfsvoering: die interessante combinatie vond ik in deze functie.” Bij de terroristenafdeling vond Lotte een extra uitdaging. “Hier fungeer ik ook als netwerker naar de buitenwereld. De Dienst Terugkeer en Vertrek, de reclassering, de gemeente van herkomst en Jeugdzorg: met al die partners werk ik samen om het resocialisatie- of detentietraject van de vrouwen binnen onze afdeling in te richten. Bijvoorbeeld tijdens het Multidisciplinair Afstemmingsoverleg Resocialisatie. Een groot verschil met een reguliere afdeling. Er is veel belangstelling vanuit de buitenwereld voor deze doelgroep. Dat maakt mijn werk naast ontzettend veelzijdig ook politiek gevoelig.”

Er is veel belangstelling vanuit de buitenwereld voor deze doelgroep. Dat maakt mijn werk naast ontzettend veelzijdig ook politiek gevoelig.

Kleine successen vieren


De penitentiaire inrichting Zwolle huisvest een van de drie terroristenafdelingen in Nederland. Hier verblijven vrouwen die verdacht worden van of veroordeeld zijn voor een terroristisch misdrijf. “Voordat ik op deze afdeling begon, vond ik het lastig in te schatten wat deze doelgroep met zich meebracht. Mijn verantwoordelijkheden liggen bij personele aangelegenheden én bij de inhoud van het werk. Daarbij verdiep ik me in onderwerpen als radicalisering, doelgroepspecifieke resocialisatie en de specifieke dynamiek die het werken met deze vrouwen met zich meebrengt. Samen met het team en partners binnen en buiten de detentieketen proberen we radicalisering te verminderen en werken we toe naar een goede terugkeer in de maatschappij. Daarbij richten we ons onder andere op beschermende factoren zoals de kinderen, een opleiding, inkomen en huisvesting na detentie. Het leven buiten de muren zal voor deze vrouwen niet altijd makkelijk zijn. Wat kan wél en wat zijn hiervoor de mogelijkheden? Daar richten we ons op. De kleine succesjes vieren: daar doe ik het voor.”

Met elkaar pionieren


Wat Lotte ook aanspreekt op deze afdeling: het ontzettend gemotiveerde team. “Het team is heel gedreven om de vrouwen zo goed mogelijk te begeleiden. Een pas opgerichte afdeling met een specifieke doelgroep betekent veel nieuwe uitdagingen en ervaringen. Er is een sterke groepsdynamiek aanwezig bij de vrouwen, en het vraagt wat van de medewerkers om daar goed mee om te gaan. En nóg meer dan op andere afdelingen te observeren en monitoren. Het is inspirerend om te zien hoe graag collega’s willen leren en pionieren. Als afdelingshoofd faciliteer ik ze daarin. Dat doe ik door waardering uit te spreken, grenzen te bewaken en inhoudelijk mee te denken. Zo volgen medewerkers verdiepende cursussen en scholing voor meer handvatten bij het omgaan met radicalisering. Ook werken we nauw samen met de andere terroristenafdelingen in Vught en Rotterdam. Zo bouwen we met elkaar aan een succesvolle afdeling.”

De carrièreladder beklimmen


Stagiair op een leefafdeling, penitentiair inrichtingswerker, casemanager en plaatsvervangend hoofd Detentie en Re-integratie: Lotte heeft de afgelopen jaren een mooi carrièrepad bewandeld. “Ik startte bij de Dienst Justitiële Inrichtingen tijdens mijn opleiding sociaal pedagogische hulpverlening. Tussendoor heb ik wel eens flexwerk gedaan in de jeugd- en gehandicaptenzorg, maar ik ben steeds bij Justitie gebleven. Door de goede doorgroeimogelijkheden heb ik veel onderdelen binnen de organisatie kunnen én mogen zien. In mijn huidige job als afdelingshoofd neem ik anderen graag mee, om ze te blijven inspireren over wat er allemaal mogelijk is in deze bijzondere werkomgeving.”

Interesse in een baan als beveiliger?

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Je leert hier je oordeel thuis te laten. Je kijkt voorbij aan wat iemand gedaan heeft. En je snapt dat iedere dag maatwerk is. Jouw werk bij DJI gaat over veel meer dan de deuren sluiten. Er gaan hier ook deuren open. DJI is niet alleen een plek waar vrijheid ophoudt, maar vooral ook een omgeving waar die vrijheid weer begint. De plek waar we samen werken aan terugkeerkracht. Dat doen we omdat we weten dat iedere gedetineerde straks gewoon weer iemands buur kan zijn. Dat is wat we noemen werken aan veiligheid door mensen vooruit te helpen.

Die uitdaging is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, het is je vak. Of je nu als beveiliger werkt, in de IT, op het hoofdkantoor, betrokken bent bij de zorg of in een van de vele andere rollen binnen DJI, in iedere functie, op elk niveau lever je een essentiële bijdrage. Dat is werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.