Er zit meer achter het werk van Maik

''Werken met een speciale doelgroep maakt het extra uitdagend''

De afdeling voor extra zorg op de locatie Roermond van de penitentiaire inrichting (PI) Zuid-Oost, daar begon Maik bijna een jaar geleden zijn loopbaan als penitentiair inrichtingswerker. “Ik heb altijd gezegd dat ik in de gevangenis wilde werken”, vertelt hij. “Hoe gaat het er binnen die muren aan toe? Hoe ga je met gedetineerden om? Dat vind ik interessant.” Een vriend, die al bij de Dienst Justitiële Inrichtingen werkte, attendeerde hem op deze kans. Maik zette de stap en heeft daar nog geen moment spijt van gehad.

Maik
Begeleiding en bewaring
Penitentiair Inrichtingswerker
PI Zuid-Oost

Maik werkt als penitentiair inrichtingswerker bij penitentiaire inrichting Zuid-Oost

Helpen om de juiste stappen te maken

Na zijn mbo-opleiding Sport en Bewegen en een vervolgopleiding op het hbo ging Maik aan de slag als operations- en eventmanager bij een ontwikkelaar in interactieve bewegingsapparatuur. Hij is een man met een groot sporthart. “En ik heb dus ook altijd interesse gehad in het gevangeniswezen. Nu sta ik er als penitentiair inrichtingswerker middenin. Ik werk met kwetsbare gedetineerden die vanwege lichamelijke en/of geestelijke beperkingen niet in een regulier regime kunnen functioneren. Op de afdeling Extra Zorgvoorziening kunnen ze in kleinere groepen en met meer structuur werken aan hun re-integratie. Dat moeten ze in principe zelf doen. Maar als je hen kunt helpen om de juiste stappen te zetten, geeft dat veel voldoening.”

Stimuleren om het anders te doen

Samen met een collega is Maik mentor van zes gedetineerden. “Ze zijn zelf verantwoordelijk voor hun pad naar re-integratie. Als ze vragen hebben kunnen ze altijd bij ons terecht. Bijvoorbeeld voor hulp bij een betalingsregeling met het Centraal Justitieel Incassobureau. Of als er iets niet klopt met de medicatie of hun boodschappen. Als het nodig is, stimuleer ik hen om hun gedrag te veranderen. Er was bijvoorbeeld een gedetineerde die niet wilde sporten, altijd te laat kwam voor zijn medicatie, en niet deelnam aan activiteiten. Samen met zijn casemanager ben ik met hem gaan zitten en hebben we gedragsdoelen opgesteld. Laagdrempelig, met stapsgewijze doelen. Nu draait hij volledig mee in het dagelijkse programma. Ik vind dat mooi, dat ik aan zo’n omslag kan bijdragen.”

Het vertrouwen en het respect, dat ze naar je luisteren, dat moet je winnen.

Bouwen aan respect en vertrouwen

Voor Maik duurde het even voordat hij zijn plek als medewerker op de afdeling had gevonden. “Het vertrouwen en het respect, dat ze naar je luisteren, dat moet je winnen. Als je net binnenkomt als medewerker loop je eerst een aantal weken mee met een ervaren collega. Je blijft vooral op de achtergrond. Ik vond dat lastig, want ik ben geen stilzitter. Maar al snel merk je dat de gedetineerden je uitproberen. Vooral de mannen die er al langer zitten, willen zich laten gelden. Dus je moet wel stevig in je schoenen staan. Rustig aan laat je je steeds vaker op de afdeling zien en maak je meer contact. Dan merk je dat de vertrouwensband en het respect groeien.”

Geen dag is hetzelfde

Als Maik aan een nieuwe dag begint, weet hij nooit wat hem te wachten staat. “Elke gedetineerde heeft een ander detentieverloop. En in de aanloop naar hun verschijning voor bijvoorbeeld de rechtbank of de Raadkamer neemt bij de meesten de spanning toe. Maar ook om andere redenen kan de emotie hoog zitten. Soms kun je dat oplossen door met hen in gesprek te gaan. Dan zijn ze je achteraf dankbaar. Maar in zo’n periode met spanning hoeft er maar iets te gebeuren op de afdeling en de boel kan ontploffen. Dus ga je met een gefrustreerde gedetineerde in gesprek, dan is er altijd een collega in de buurt om te kunnen ondersteunen. Geen dag is hier dus hetzelfde. Dat maakt mijn werk interessant en uitdagend.”

Interesse in een baan als penitentiair Inrichtingswerker?

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Je leert hier je oordeel thuis te laten. Je kijkt voorbij aan wat iemand gedaan heeft. En je snapt dat iedere dag maatwerk is. Jouw werk bij DJI gaat over veel meer dan de deuren sluiten. Er gaan hier ook deuren open. DJI is niet alleen een plek waar vrijheid ophoudt, maar vooral ook een omgeving waar die vrijheid weer begint. De plek waar we samen werken aan terugkeerkracht. Dat doen we omdat we weten dat iedere gedetineerde straks gewoon weer iemands buur kan zijn. Dat is wat we noemen werken aan veiligheid door mensen vooruit te helpen.

Die uitdaging is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, het is je vak. Of je nu als beveiliger werkt, in de IT, op het hoofdkantoor, betrokken bent bij de zorg of in een van de vele andere rollen binnen DJI, in iedere functie, op elk niveau lever je een essentiële bijdrage. Dat is werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.