Er zit meer achter het werk van Jacqueline

“Mijn leidinggevende baan is afwisseling ten top: geen dag, taak, gedetineerde of medewerker is hetzelfde”

“De diversiteit in mijn functie is enorm. Of het nu gaat om de werkzaamheden, onze doelgroepen, de medewerkers die ik aanstuur of de cases van de gedetineerden; alle facetten van mijn baan zijn afwisselend”, aldus Jacqueline. Zij is plaatsvervangend hoofd Detentie en Re-integratie in de grootste penitentiaire inrichting van de Benelux: PI Alpen aan den Rijn. Ze vertelt waarom ze al ruim twintig jaar met veel plezier bij de Dienst Justitiële Inrichtingen werkt.

Jacqueline
Begeleiding en bewaring
PI Alphen aan den Rijn

Jacqueline is plaatsvervangend hoofd Detentie en Re-integratie in de penitentiaire inrichting Alphen

Ieder een eigen verhaal

“Ik stuur drie teams van in totaal vijfentwintig medewerkers aan. Samen met deze casemanagers, senior casemanagers en backofficemedewerkers focus ik op onze belangrijke taak: de terugkeer van gedetineerden in de maatschappij. En natuurlijk zorgen dat deze re-integratie goed verloopt. Daar komt nogal wat bij kijken. Denk alleen al aan ál die verschillende gedetineerden in onze PI. Ieder met een eigen verhaal, achtergrond of psychiatrische problematiek.”

Verschillende belangen

“Elke dag opnieuw wegen we uiteenlopende belangen af. Want we zijn er niet alleen voor de gedetineerden, maar beschermen uiteraard ook de slachtoffers en de maatschappij. Die afweging is soms complex. Dan ondersteun ik mijn casemanagers en geef ik advies, bijvoorbeeld over het toekennen van vrijheden. Ik begeleid vooral op hoofdlijnen of bij ingewikkelde cases. Het afwisselende van mijn baan is dat ik niet alleen inhoudelijk betrokken ben, maar ook verantwoordelijk ben voor de personeelszorg. Zo zorg ik dat de processen goed verlopen en kijk ik continu hoe we de kwaliteit kunnen verbeteren. Ook de reguliere p-aangelegenheden pak ik op, zoals ziekmeldingen, verlofaanvragen en functioneringsgesprekken.”

De sfeer in de teams is echt goed. Gaaf toch, om zo’n fijne club mensen te mogen aansturen?

Elke dag leren

“Ik werk al ruim twintig jaar bij DJI en sinds 2017 in mijn huidige functie. Maar wist je dat ik nog elke dag leer? Kijk alleen al naar de veranderende wet- en regelgeving. Zo is vorig jaar de Wet straffen en beschermen gewijzigd. Hierdoor gelden andere regels voor de voorwaardelijke vrijstelling, en voor de weging van het gedrag van gedetineerden én slachtofferbelangen. Dit heeft nogal wat gevolgen voor onze processen. Ik blijf me dus continu verdiepen in alle ontwikkelingen. Daar krijg ik dan ook de ruimte voor. Bij DJI vinden ze het niet alleen belangrijk dat je je vakinhoudelijk ontwikkelt, maar ook dat je je als persoon ontplooit. Wil je opleidingen volgen of heb je bepaalde ambities? Dan zijn er volop mogelijkheden.”

Multidisciplinair samenwerken

“Wat mijn baan ook elke dag anders maakt, is de samenwerking met uiteenlopende partijen. Sowieso werken we intern met heel veel verschillende disciplines samen. Van de gz-psycholoog en de tandarts tot de complexbeveiliger en het hoofd arbeid. Daarnaast werken we samen met externe partners, zoals de reclassering, gemeenten, zorginstellingen en de ggz. Gaat het over de re-integratietrajecten, dan schakelen de casemanagers zelfstandig met deze partners. Maar veranderen de processen of zijn er knelpunten, dan ben ik in de lead om de afspraken en samenwerking te verbeteren.”

Relativeren en lachen

“Humor is in dit werk heel belangrijk. Want weet je, zo’n 90% van mijn werkzaamheden vind ik superleuk, maar soms hebben we met moeilijke dingen te maken. Er zitten heftige persoonlijke verhalen van gedetineerden tussen of je leest over nare delicten. We krijgen ook te maken met incidenten. En juist als het even zwaar wordt, is het fijn dat we elkaar niet alleen goed steunen, maar samen ook kunnen relativeren en lachen. De sfeer in de teams is echt goed. Gaaf toch, om zo’n fijne club mensen te mogen aansturen?”

Interesse in een baan als hoofd detentie en re-integratie?

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Je leert hier je oordeel thuis te laten. Je kijkt voorbij aan wat iemand gedaan heeft. En je snapt dat iedere dag maatwerk is. Jouw werk bij DJI gaat over veel meer dan de deuren sluiten. Er gaan hier ook deuren open. DJI is niet alleen een plek waar vrijheid ophoudt, maar vooral ook een omgeving waar die vrijheid weer begint. De plek waar we samen werken aan terugkeerkracht. Dat doen we omdat we weten dat iedere gedetineerde straks gewoon weer iemands buur kan zijn. Dat is wat we noemen werken aan veiligheid door mensen vooruit te helpen.

Die uitdaging is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, het is je vak. Of je nu als beveiliger werkt, in de IT, op het hoofdkantoor, betrokken bent bij de zorg of in een van de vele andere rollen binnen DJI, in iedere functie, op elk niveau lever je een essentiële bijdrage. Dat is werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.