Er zit meer achter het werk van Karin en Harald

“Onze afdeling maakt ICT-producten en -diensten mogelijk voor zo’n 17.000 collega’s”

IT is topprioriteit binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen. Daar kunnen Karin en Harald alles over vertellen. Zij zijn manager en coördinator van de afdeling Functioneel Beheer en Dienstenmanagement. Harald: “Wij beheren de IT van alle locaties van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Ik had van tevoren niet gedacht dat de dienstverlening zo divers was.” Karin sluit zich daar helemaal bij aan. “De komende tijd richten we ons op de doorontwikkeling van de afdeling. Dat biedt mooie uitdagingen.”

Karin en Harald
Bedrijfsvoering en Staf
Hoofdkantoor - Directie Informatievoorziening

Karin en Harald werken bij de afdeling Functioneel Beheer en Dienstenmanagement van de directie Informatievoorziening

Balans tussen mensen en systemen

Wat het werk bij de afdeling Functioneel Beheer en Dienstenmanagement interessant maakt? Daar hoeft Harald niet lang over na te denken: “Het is ontzettend uitdagend. Zijn onze systemen niet stabiel? Dan heeft dat een enorme impact. Met een goede IT-oplossingen ondersteunen we ongeveer 16.000 collega’s in de hoofdkantoren, forensische zorgklinieken en penitentiaire inrichtingen.” Karin: “Die collega’s focussen op de mensen, wij op de systemen. Aan ons de belangrijke taak om daarbij aansluiting te vinden bij het werk van onze collega’s. Dat leidt tot innovatieve systemen en applicaties of aanpassingen aan bestaande systemen.”

Van informatiesystemen voor tandartsbussen tot telehoren

“De Dienst Justitiële Inrichtingen is Nederland in het klein als het gaat om voorzieningen. Daardoor werken we binnen de afdeling aan uiteenlopende projecten”, vertelt Harald. “Tijdens de coronapandemie waren de justitiële inrichtingen een tijd gesloten voor bezoekers. Hierdoor konden gedetineerden onder andere geen familieleden ontvangen. In no-time hebben we toen 850 tablets uitgerold over het hele land zodat gedetineerden konden videobellen met hun familie. Een enorme operatie. Ook het telehoren heeft een vlucht genomen. Hierbij hebben gedetineerden via een geluid- en beeldverbinding contact met de rechtbank voor een zitting. Daarmee bewaren we de rust in de inrichting en is er minder vervoer nodig. En wat dacht je van de informatiesystemen voor onze tandartsbussen? Ook die leveren wij.”

Die collega’s focussen op de mensen, wij op de systemen. Aan ons de belangrijke taak om daarbij aansluiting te vinden bij het werk van onze collega’s.

Samenwerken binnen én buiten de afdeling

De afdeling bestaat uit drie teams Functioneel Beheer en één team Dienstenmanagement. Harald is coördinator bij Dienstenmanagement. Hij vertelt: “Tien ervaren klant- en leveranciersmanagers vormen dit team. Zij brengen de wensen en behoeften van gebruikers van onze systemen in kaart en sluiten contracten af met ICT-leveranciers.” Karin: “De relatie met het werkveld is van groot belang voor onze afdeling. Door de justitiële inrichtingen te bezoeken, ervaren we onder welke omstandigheden onze collega’s hun werk doen.” Harald beaamt dat: “Een tijd geleden bezocht ik een gevangenis met een streng regime. De collega’s vroegen om een extra printer. Wij vonden dat niet nodig. Toen een collega een printje ging maken en pas twintig minuten later terugkwam, was ik meer dan overtuigd. Wat bleek? Die collega moest door allerlei beveiligingssluizen heen.”

Out of the box denken

De komende jaren staan voor de afdeling Functioneel Beheer en Dienstenmanagement in het teken van verandering. Karin: “De aankomende periode halen we meer verantwoordelijkheid rondom contracten met de leverancier naar ons toe. Ook willen we meer diensten gaan leveren en hebben we veel nieuwe collega’s verwelkomd. Ondertussen blijven de teams groeien. Door onze samenwerkingsverbanden en werkprocessen verder te professionaliseren, brengen we de organisatie naar een volgend niveau. Daarbij is veel ruimte om out of the box denken.” Dat is voor Harald precies wat zijn functie zo interessant maakt: “Eigenlijk ben je hier een soort verandermanager. Er zijn nog veel mooie stappen te maken.”

Interesse in een baan bij de Directie Informatievoorziening

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Je leert hier je oordeel thuis te laten. Je kijkt voorbij aan wat iemand gedaan heeft. En je snapt dat iedere dag maatwerk is. Jouw werk bij DJI gaat over veel meer dan de deuren sluiten. Er gaan hier ook deuren open. DJI is niet alleen een plek waar vrijheid ophoudt, maar vooral ook een omgeving waar die vrijheid weer begint. De plek waar we samen werken aan terugkeerkracht. Dat doen we omdat we weten dat iedere gedetineerde straks gewoon weer iemands buur kan zijn. Dat is wat we noemen werken aan veiligheid door mensen vooruit te helpen.

Die uitdaging is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, het is je vak. Of je nu als beveiliger werkt, in de IT, op het hoofdkantoor, betrokken bent bij de zorg of in een van de vele andere rollen binnen DJI, in iedere functie, op elk niveau lever je een essentiële bijdrage. Dat is werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.