Er zit meer achter het werk van Stefan

“Met relevante data én in verbinding met andere partijen stuur ik op de kwaliteit in de forensische zorg”
Zorg en kwaliteit liggen Stefan na aan het hart. Hij zit dan ook op zijn plek als specialistisch adviseur kwaliteit bij de divisie Forensische Zorg van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). “Hier denk ik mee over de kwaliteit van forensische zorg en kan ik echt het verschil maken in professionalisering. Het leukste aan mijn werk? Vanuit verbinding en met relevante data sturen op kwaliteit.”

Stefan
Bedrijfsvoering en Staf
Hoofdkantoor - Divisie Forzo & JJI

Stefan is specialistisch adviseur kwaliteit bij de divisie Forensische Zorg

Tot aan mijn nek in de kwaliteit

“Sinds 2020 werk ik in vaste dienst bij DJI. Daarvoor was ik hier al gedetacheerd. Van oorsprong kom ik vanuit de inhoud: ik heb zo’n tien jaar direct in het zorgveld gewerkt. Vanuit de praktijk stapte ik over naar het Trimbos-instituut en hield ik me onder andere bezig met implementatie van inhoudelijke richtlijnen. Daarna combineerde ik mijn werk als directieadviseur binnen een ggz-instelling met onderzoek naar kwaliteit van zorg. Dat is altijd mijn ding geweest. Vanuit een positie waarbij ik tot aan mijn nek in de kwaliteitsverbetering zat, ben ik gevraagd om bij DJI aan de slag te gaan.”

Zorg en kwaliteit vind ik niet alleen inhoudelijk een belangrijk en interessant onderwerp. Er spelen ook persoonlijke aspecten mee; in mijn jeugd heb ik ervaren dat zorg niet vanzelfsprekend goed is. Dat is een extra drijfveer.

Professionele én persoonlijke drijfveren

“Zorg en kwaliteit vind ik niet alleen inhoudelijk een belangrijk en interessant onderwerp. Er spelen ook persoonlijke aspecten mee; in mijn jeugd heb ik ervaren dat zorg niet vanzelfsprekend goed is. Dat is een extra drijfveer. Dus toen ik door DJI werd gevraagd om mee te denken over een nieuwe richting van kwaliteitsverbetering, was ik daar direct enthousiast over. Dit is een plek waar ik het verschil kan maken, door te adviseren over de inkoop van kwalitatief goede en doelmatige zorg. Zo verklein ik samen met collega’s de kans dat forensische patiënten opnieuw een strafbaar feit plegen en dragen we samen bij aan de veiligheid in ons land. Ik zie echt nog verbetermogelijkheden als het gaat om de contractering van zorg, het sturen op kwalitatief goede zorg en het faciliteren van onze accountmanagers.”

We doen het samen

“Goede zorg bereik je alleen als alle partijen samenwerken. Sinds kort is er een Kwaliteitskader Forensische Zorg, dat is ontwikkeld en ondertekend door beroepsverenigingen, branchepartijen, patiënten/cliënten en DJI. Recent is dit kader ingediend bij Zorginstituut Nederland en momenteel implementeren we het in onze inkoopprocessen. Het kwaliteitskader beschrijft goede forensische zorg en geeft alle betrokkenen helderheid en richting om het continu ontwikkelen van zorgkwaliteit te stimuleren. Zo kunnen we, vanuit een vertrouwensband, gesprekken voeren. Ik ben trots dat ik hieraan heb bijgedragen en vind het leuk om te sturen op kwaliteit vanuit verbinding en gezamenlijke doelen. Ook vind ik het mooi dat we nu het ‘derde-generatie-kwaliteitsdenken’ toe kunnen passen binnen DJI: niet alleen kwantitatief en van een afstand sturen, maar juist met relevante data een kwalitatief goed gesprek faciliteren.”

Werken aan professionalisering

“Momenteel zitten we midden in een reorganisatie. Sinds 1 november 2022 valt de discipline kwaliteit binnen ons Expertisecentrum Forensische Psychiatrie, dat nu in opbouw is. Nu werk ik daar samen met data-analisten, aanbestedingsadviseurs, een aanbestedingsjurist en andere adviseurs kwaliteit. Een mooie vooruitgang, want deze formatieverandering én -uitbreiding helpt ons om de grote hoeveelheid werk efficiënter op te pakken. Fijn dat we nu de ruimte krijgen om samen te bouwen en te werken aan verdere professionalisering. En superinteressant om vanuit data te analyseren wat er regionaal en landelijk gebeurt. En op welke vlakken we misschien al proactief kunnen sturen. Een kansrijke periode dus, waarin we vanuit kwaliteit onze rol pakken.”

Op mijn plek

“Hoe het is om te werken bij DJI? Collega’s zijn bereid om veel met elkaar te delen en mee te denken. En elkaars werk op te vangen als dat nodig is. Ik kan nog niet precies beoordelen hoe het in de nieuwe structuur gaat zijn, maar iedereen is betrokken en regelmatig doen we samen iets leuks. De enthousiaste collega’s zijn voor mij zeker een reden waarom ik hier graag werk. En dat geldt ook voor het management en de directie; ik kan open communiceren en er is ruimte en waardering voor mijn inbreng. Verder krijg ik kansen om me te ontwikkelen en inhoudelijk te innoveren. Daar houd ik van. Ook is de beloning goed en werken we hybride, vanuit Den Haag en thuis. Doordat ik de kwaliteit van zorg kan verbeteren, bijdraag aan de professionalisering van mijn team én leer van collega’s, zit ik goed op mijn plek.”

Vacature!

Bekijk hier de openstaande vacatures  bij de divisie Forensische Zorg en wie weet word jij de nieuwe collega van Stefan.

Interesse in een baan bij de Divisie Forensische Zorg?

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Je leert hier je oordeel thuis te laten. Je kijkt voorbij aan wat iemand gedaan heeft. En je snapt dat iedere dag maatwerk is. Jouw werk bij DJI gaat over veel meer dan de deuren sluiten. Er gaan hier ook deuren open. DJI is niet alleen een plek waar vrijheid ophoudt, maar vooral ook een omgeving waar die vrijheid weer begint. De plek waar we samen werken aan terugkeerkracht. Dat doen we omdat we weten dat iedere gedetineerde straks gewoon weer iemands buur kan zijn. Dat is wat we noemen werken aan veiligheid door mensen vooruit te helpen.

Die uitdaging is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, het is je vak. Of je nu als beveiliger werkt, in de IT, op het hoofdkantoor, betrokken bent bij de zorg of in een van de vele andere rollen binnen DJI, in iedere functie, op elk niveau lever je een essentiële bijdrage. Dat is werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.