Er zit meer achter het werk van Janiek

“Er zijn hier meer dan genoeg mogelijkheden om écht iets te betekenen”

Gedetineerden die een sollicitatiegesprek hebben buiten de inrichting, op bezoek willen bij hun pasgeboren kind of afscheid willen nemen van een familielid dat ernstig ziek is. Zij dienen allemaal een verzoek in. Selectiefunctionaris Janiek maakt de afweging of ze verantwoord met verlof kunnen. “Daarbij heb ik oog voor de belangen van de slachtoffers, nabestaanden, maatschappij en gedetineerden zelf. Mijn werk heeft impact, en die grote verantwoordelijkheid geeft me energie.”

Janiek
BeveiligingBedrijfsvoering en Staf
Hoofdkantoor - Divisie Individuele Zaken

Janiek is senior selectiefunctionaris bij Divisie Individuele Zaken

Een mix van theorie en praktijk

Tijdens haar studie rechten werkte Janiek als vrijwilliger bij het re-integratiecentrum van de penitentiaire inrichting Zwolle. “Daar werd het zaadje geplant voor een carrière bij de Dienst Justitiële Inrichtingen”, vertelt ze enthousiast. “Na mijn studie heb ik onder andere gewerkt als griffier bij de rechtbank. De sollicitatie op mijn huidige baan was een goede keuze, want hier komen de theorie en praktijk samen. Aan de hand van adviezen van collega’s in de penitentiaire inrichting en ketenpartners ga ik na of we gedetineerden een vorm van vrijheid kunnen toekennen. Daarin neem ik hun gedrag tijdens detentie, wetgeving, risico’s en de belangen van slachtoffers mee.”

De Dienst Justitiële Inrichtingen is een wereld op zich, en er zijn meer dan genoeg mogelijkheden om écht iets te betekenen.

Belangen afwegen

“Er spelen veel belangen bij mijn beslissingen; deze maken mijn werk uitdagend”, licht Janiek toe. “De collega’s van de penitentiaire inrichting informeren mij over het gedrag van gedetineerden en maken een inschatting van de risico’s. Gaat iemand bijvoorbeeld netjes naar arbeid toe en hoe is de omgang met medegedetineerden? Afhankelijk van de casus, laat ik me daarnaast adviseren door onder meer het Openbaar Ministerie, de politie en de reclassering. Ik spit het dossier door en weeg de verschillende adviezen tegen elkaar af. Zo kom ik tot een onderbouwde conclusie.”

Veel voldoening

“Mijn collega’s en ik ontvangen verzoeken vanuit inrichtingen in heel het land. Vaak rondom re-integratie. Daarnaast ben ik betrokken bij diverse portefeuilles binnen het detentie- en re-integratietraject. Bijvoorbeeld rondom beleidsontwikkelingen of het verbeteren van werkprocessen. Tussendoor krijgen we veel spoedverzoeken en telefoontjes van casemanagers die willen overleggen over aanvragen. De dagen waarop er veel onverwachte dingen gebeuren, vind ik zelf het prettigst. Het moet zeker niet te rustig zijn. Dan dut ik in”, vertelt Janiek lachend. “En als ik een goed gemotiveerde beslissing heb genomen met oog voor alle belangen, dan geeft me dat veel voldoening. Want ik besef wel dat ik iemand naar buiten laat gaan, of juist niet.”

Een unieke werkplek

Janiek is hét vaste aanspreekpunt voor één van de justitiële inrichtingen bij vragen over vrijheden of wetgeving. “Deze inrichting bezoek ik ook regelmatig. De verbinding met het werkveld vind ik ontzettend leuk. In mijn vorige baan had ik vooral contact met collega-juristen. Hier werk ik samen met collega’s in allerlei rollen om tot de juiste besluiten te komen. Bijvoorbeeld met de voorzitter van de vrijhedencommissie van de inrichting, het hoofd Detentie en Re-integratie, casemanagers en soms backofficemedewerkers. Die diversiteit vind je als jurist niet op veel plekken. Ook is mijn werk afwisselend. Ik focus nu op gedetineerden, maar er zijn ook teams die zich richten op de jeugd of de forensische psychiatrie. De Dienst Justitiële Inrichtingen is een wereld op zich, en er zijn meer dan genoeg mogelijkheden om écht iets te betekenen.”

Interesse in werken bij DJI?

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Je leert hier je oordeel thuis te laten. Je kijkt voorbij aan wat iemand gedaan heeft. En je snapt dat iedere dag maatwerk is. Jouw werk bij DJI gaat over veel meer dan de deuren sluiten. Er gaan hier ook deuren open. DJI is niet alleen een plek waar vrijheid ophoudt, maar vooral ook een omgeving waar die vrijheid weer begint. De plek waar we samen werken aan terugkeerkracht. Dat doen we omdat we weten dat iedere gedetineerde straks gewoon weer iemands buur kan zijn. Dat is wat we noemen werken aan veiligheid door mensen vooruit te helpen.

Die uitdaging is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, het is je vak. Of je nu als beveiliger werkt, in de IT, op het hoofdkantoor, betrokken bent bij de zorg of in een van de vele andere rollen binnen DJI, in iedere functie, op elk niveau lever je een essentiële bijdrage. Dat is werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.