Er zit meer achter het werk van Silke

“Het maatschappelijk belang van het werk is mijn grootste drijfveer”
Detentie in het buitenland is voor de meeste mensen een ver-van-je-bedshow. Niet voor Silke: als selectiefunctionaris bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) beslist zij over de overplaatsing van gedetineerden in het buitenland naar Nederland of andersom. Het is daarbij van belang met welk land de gedetineerde de meeste aansluiting heeft. Het doel van de (inter)nationale strafoverdracht is een succesvolle terugkeer van deze gedetineerden naar de maatschappij. Het drijft mij en mijn veertien collega’s om op die manier bij te dragen aan een veiligere samenleving.”

Silke
Bedrijfsvoering en Staf
Hoofdkantoor - Divisie Individuele Zaken

Silke is selectiefunctionaris bij Divisie Individuele Zaken

Goede re-integratie

“Ons team is verantwoordelijk voor de strafoverdracht van Nederlandse gedetineerden in het buitenland en buitenlandse gedetineerden in Nederland”, legt Silke uit. “We behandelen dossiers van mensen die in justitiële inrichtingen binnen en buiten de Europese Unie verblijven. Zo zorgen we dat deze mensen hun straf kunnen uitzitten in het land waarvan ze de nationaliteit hebben. Of waar ze een verblijfsvergunning hebben en gesetteld en geaard zijn. De kans op een succesvolle resocialisatie is groter in het land waar gedetineerden binding hebben met de maatschappij, waar ze de taal spreken en de cultuur kennen. En waar familieleden ze kunnen bezoeken en steun bieden. Zo willen we voorkomen dat mensen na hun detentie opnieuw een strafbaar feit plegen.”

De kans op een succesvolle resocialisatie is groter in het land waar gedetineerden binding hebben met de maatschappij, waar ze de taal spreken en de cultuur kennen. En waar familieleden ze kunnen bezoeken en steun bieden. Zo willen we voorkomen dat mensen na hun detentie opnieuw een strafbaar feit plegen.

Maatschappelijke drijfveer

Silke maakte kennis met de afdeling Internationale Overdacht Strafvonnissen tijdens een stage van een halfjaar voor haar studie Strafrecht. “Ik wilde graag mensen helpen met de kennis die ik heb opgedaan. Mijn stage beviel me zo goed dat ik hier ben gebleven. Het mooie aan mijn werk? Het grote maatschappelijke belang. Met een internationale strafoverdracht is de kans groter dat gedetineerden succesvol terugkeren in de maatschappij, en maken we de samenleving een stukje veiliger. Maar ook op kleinere schaal hebben we impact. De internationale strafoverdracht is een grote gebeurtenis in het leven van een persoon. Als een overdracht soepel verloopt, zijn we als team trots op wat we samen hebben neergezet.”

Overdracht van a tot z

Van het verzoek voor een strafoverdracht tot het regelen van het vervoer: Silke en haar collega’s zijn van begin tot eind in beeld. Ze licht toe: “Mijn hoofdtaak is het behandelen van dossiers. Heeft een gedetineerde binding met een land? En is er nog voldoende straftijd over om diegene voor te bereiden op de terugkeer in de maatschappij? Die vereisten neem ik mee in mijn overweging, en het komt ook voor dat ik een verzoek moet afwijzen. Wat ik fijn vind, is dat we als collega’s écht samenwerken aan dossiers. We kunnen altijd bij elkaar terecht om te sparren. Ook werken we aan procesverbetering in werkgroepen en blijf ik me op persoonlijk vlak ontwikkelen. Denk aan het verbeteren van mijn presentatievaardigheden om familieleden van gedetineerden nog beter te informeren over ons werk.”

Internationale samenwerkingen

“Binnen een dossier heb ik contact met buitenlandse autoriteiten”, vertelt Silke. “Extra uitdagend aan mijn werk is dat buitenlandse vonnissen soms complex zijn. En dat de procedures en regelingen voor internationale strafoverdracht per land verschillen. Zo communiceren we met sommige landen alleen via diplomatieke post. Verder werk ik veel samen met ketenpartners zoals Bureau Buitenland van de Reclassering. Een moment dat me is bijgebleven, is een bezoek aan een conferentie in Duitsland voor vrijwilligers die Nederlanders in detentie ondersteunen. Bijzonder om met zoveel mensen samen te zijn die hetzelfde doel nastreven. Voor mijn stage had ik nog nooit gehoord van het werk op deze afdeling, en mede door dit soort momenten is het werk zo veel boeiender dan je je kunt voorstellen.”

Interesse in werken bij DJI?

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Je leert hier je oordeel thuis te laten. Je kijkt voorbij aan wat iemand gedaan heeft. En je snapt dat iedere dag maatwerk is. Jouw werk bij DJI gaat over veel meer dan de deuren sluiten. Er gaan hier ook deuren open. DJI is niet alleen een plek waar vrijheid ophoudt, maar vooral ook een omgeving waar die vrijheid weer begint. De plek waar we samen werken aan terugkeerkracht. Dat doen we omdat we weten dat iedere gedetineerde straks gewoon weer iemands buur kan zijn. Dat is wat we noemen werken aan veiligheid door mensen vooruit te helpen.

Die uitdaging is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, het is je vak. Of je nu als beveiliger werkt, in de IT, op het hoofdkantoor, betrokken bent bij de zorg of in een van de vele andere rollen binnen DJI, in iedere functie, op elk niveau lever je een essentiële bijdrage. Dat is werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.