Er zit meer achter het werk van Hennie

“Omdat wij aan spannende en uitdagende IV-projecten werken, is het extra belangrijk dat ik als directeur achter mijn mensen sta”

“Elke dag opnieuw merk ik dat ons werk direct impact heeft op het reilen en zeilen van alle justitiële inrichtingen in Nederland. Dat maakt werken bij de Directie Informatievoorziening bijzonder, maar ook uitdagend. Het kleinste foutje in een IV-traject kan grote gevolgen hebben.” Aan het woord is Hennie Brands, sinds december 2020 directeur informatievoorziening en CIO bij de Dienst Justitiële Inrichtingen. “Ik geniet van mijn baan in dit ontzettend inspirerende werkveld. Maar er liggen ook ambitieuze opgaven.”

Hennie
Bedrijfsvoering en Staf
Hoofdkantoor - Directie Informatievoorziening
Hennie is directeur en CIO bij Directie Informatievoorziening

Gigantisch IV-landschap

De Directie Informatievoorziening (DI) beheert applicaties die de ruim 15.000 medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en ketenpartners als het OM en de politie ondersteunen in hun dagelijkse werk. Maar is er ook voor de 11.000 justitiabelen die aan de zorg van DJI zijn toevertrouwd. Hennie Brands: “We beheren een gigantisch IV-landschap. En geloof me, dat is breder en diverser dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Of je het nu hebt over het digitale patiëntendossier, elektronische enkelbanden, een applicatie waarmee justitiabelen zelf hun afspraak bij de tandarts regelen, of een planningstool voor de vervoersbusjes: het wordt allemaal door ons gebouwd en onderhouden.

We beheren een gigantisch IV-landschap. Of je het nu hebt over het digitale patiëntendossier, elektronische enkelbanden, een applicatie waarmee justitiabelen zelf hun afspraak bij de tandarts regelen, of een planningstool voor de vervoersbusjes: het wordt allemaal door ons gebouwd en onderhouden.

Route uitstippelen

“We werken met meer dan tweehonderd professionals aan deze complexe IV-toepassingen. Denk aan architecten, projectmanagers, informatieanalisten, functioneel beheerders en ondersteuners. Samen zorgen we dat de mensen in het primaire proces, dus de medewerkers en justitiabelen in de penitentiaire inrichtingen en de medewerkers in de staf- en ondersteunende diensten, optimaal worden ondersteund met de systemen en applicaties die zij nodig hebben. Mijn taak als directeur is om de route uit te stippelen. Welke weg moeten we inslaan, wat gebeurt er om ons heen, welke zaken pakken we op en hoe rollen we projecten succesvol uit? Dat soort vragen, daar houd ik me mee bezig. Praktisch gezien ook. Want een vergezicht, een visie, hebben, is één. Maar vervolgens moeten er daadwerkelijk oplossingen worden gerealiseerd. Concreet betekent dit: de juiste mensen op de juiste plek, en de juiste middelen. Ik vind het belangrijk dat onze professionals in hun kracht kunnen staan, vandaag én morgen, en dat ze graag bij DI werken. Dat is misschien nog wel de belangrijkste en mooiste taak van een directeur.”

Twee verschillende werelden

Voordat Hennie Brands in december 2020 bij DJI startte, bekleedde ze een vergelijkbare positie bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en daarvoor bij andere ministeries waar ze beleid ontwikkelde rondom stedelijke vernieuwing, afvalverwerking en het klimaat. “Waar je binnen het Rijk ook werkt, je hebt altijd een inspirerende maatschappelijke taak. Bij het voormalige ministerie van Verkeer en Waterstaat ben ik de IV-wereld ingerold. Voor een beleidsplan met Europese afspraken leidde ik een digitaliseringsprogramma. Trajecten rondom informatievoorziening zijn uitdagend en supercomplex. Waarom? Omdat je IT en het primaire proces met elkaar moet combineren. Maar dat zijn twee totaal verschillende werelden. Kijk naar DJI: onze IV-professionals zijn verantwoordelijk voor het (laten) ontwikkelen en beheren van applicaties waar de mensen in het veld, denk aan gevangenismedewerkers, dagelijks mee moeten werken. Er zit vaak veel druk en emotie op deze trajecten. Want een vernieuwing heeft altijd een aanloop nodig en in het begin misschien hick-ups. Maar je begrijpt dat dit stress oplevert voor de gebruikers. Logisch ook, het gaat om essentiële systemen. Je moet dus heel goed samen optrekken en de juiste vertaalslag maken.

Ons werk is maatschappelijk en politiek zeer relevant

“Wat mijn baan en die van iedereen bij de Directie Informatievoorziening verder zo spannend maakt, is de politieke en maatschappelijke aandacht rondom onze projecten en het feit dat we het doen voor een veilig Nederland. Kijk bijvoorbeeld naar de elektronische enkelbanden waarmee zevenhonderd mensen thuis hun straf uitzitten. Stel je voor wat er gebeurt als er tijdens de implementatie van de splinternieuwe software tien minuten een storing is. Dan is er direct politieke en maatschappelijke aandacht en kunnen we zo in het nieuws komen. Ik merk dat mijn mensen mede daardoor extra gedreven en gemotiveerd zijn om hun werk goed te doen. En weet je wat ik zo mooi vind? Ze zijn zich er continu van bewust voor wie ze het doen. Tijdens de lockdown mochten justitiabelen hun familie niet meer op bezoek ontvangen. Er is toen in no time een voorziening uitgerold waarmee ze met elkaar konden videobellen. Plus een systeem waarmee ze op afstand door de rechtspraak konden worden gehoord. Dat klinkt misschien eenvoudig, maar in een gevangenis ligt zoiets heel ingewikkeld. De systemen moeten hoogbeveiligd zijn; de justitiabelen mogen niet zomaar op internet of andere mensen bellen.

Denken vanuit de justitiabele

Volgens Hennie maakt het justitiële karakter alle projecten zo uitdagend. “We moeten met de gekste dingen rekening houden. En meer dan andere IT-uitvoeringsorganisaties vanuit de gebruiker denken. Bijvoorbeeld vanuit de invalshoek van de justitiabele. Zo zijn we nu bezig met een pilot voor meer zelfvoorziening voor de justitiabelen. Een beveiligd systeem waarmee ze zelf hun kappersafspraak kunnen regelen of artikelen kunnen bestellen. Daar hebben we ook speciale tablets voor. Maar je moet wel zeer goed doordenken dat er niets anders mee kan gebeuren dan waar het voor bedoeld is. Zoals ik zei: we moeten overal rekening mee houden. Meer dan ik van tevoren had verwacht. Toen ik bij DI begon, was ik toch wel positief verrast over de enorme breedte van onze taken. Zo was ik me er niet van bewust dat een justitiabele, zodra hij of zij bij DJI binnenkomt, geen zorgverzekering meer heeft en in principe geen gebruik kan maken van zorg buiten justitie. De hele medische wereld hebben we intern, inclusief alle digitale systemen en dossiers die daarbij horen.”

Robotisering en drones

Hennie leidt de directie in de ontwikkeling waar de organisatie middenin zit. “Kijk ik naar de toekomst, dan hebben we het over intelligente IV en zaken als robotisering en beveiliging met behulp van drones. Maar zover is het nog niet. We zijn nog druk bezig om alle werkprocessen binnen DJI te digitaliseren en te ondersteunen met IV. En om steeds meer te werken op basis van data en de data bruikbaar te maken. Daar komen voorlopig genoeg interessante uitdagingen bij kijken. Zo draaien we nu een pilot rondom recidive. Met andere woorden: kunnen we op basis van alle informatie die we hebben beter voorspelbaar maken wat de kans is dat een ex-gedetineerde opnieuw een misdrijf pleegt? En als we dat kunnen, kunnen en mogen we de partijen om ons heen, zoals de politie, hierover dan informeren? Je merkt meteen hoe precair deze pilot is, AVG-technisch gezien. De scheidslijn tussen wat je met data kunt en wat ethisch verantwoord is en wettelijk toegestaan, is heel dun. Daar gaan we natuurlijk supervoorzichtig mee om.”

Ik hou van mensen

“Bij zo’n spannend project is het extra belangrijk dat je als directeur achter je mensen staat. Ik hou van mensen, ik word er blij van om samen iets te bereiken. Ik ben niet formeel en kan goed relativeren. En zie vaak de humor van iets in. Dat helpt mij persoonlijk ook om in moeilijke projecten luchtig over dingen heen te stappen en bevordert het lerend vermogen, en ik hoop dat dat uitstraalt op de mensen om mij heen. De sfeer is in elk geval heel goed. Mijn collega’s zijn dan ook fijne mensen, dat voelde ik al vanaf het begin. Voor mij is het heel belangrijk dat ik me thuis voel in een organisatie en dat is hier. Ik ben met open armen ontvangen en heb enorm veel zin om van deze job én van alle IV-trajecten een succes te maken.”

Interesse in een baan bij Directie Informatievoorziening?

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Je leert hier je oordeel thuis te laten. Je kijkt voorbij aan wat iemand gedaan heeft. En je snapt dat iedere dag maatwerk is. Jouw werk bij DJI gaat over veel meer dan de deuren sluiten. Er gaan hier ook deuren open. DJI is niet alleen een plek waar vrijheid ophoudt, maar vooral ook een omgeving waar die vrijheid weer begint. De plek waar we samen werken aan terugkeerkracht. Dat doen we omdat we weten dat iedere gedetineerde straks gewoon weer iemands buur kan zijn. Dat is wat we noemen werken aan veiligheid door mensen vooruit te helpen.

Die uitdaging is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, het is je vak. Of je nu als beveiliger werkt, in de IT, op het hoofdkantoor, betrokken bent bij de zorg of in een van de vele andere rollen binnen DJI, in iedere functie, op elk niveau lever je een essentiële bijdrage. Dat is werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.