Er zit meer achter het werk van Anouk

“Ik ben trots op wat ons team heeft neergezet: een sterk gestructureerde werkwijze en een rijk informatieplatform”
Voor de veiligheid van de samenleving is forensische zorg erg belangrijk. Deze zorg omvat geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en zorg voor verstandelijk beperkten, die is opgelegd door een rechter. Het is onderdeel van een (voorwaardelijke) straf, met als doel recidive te voorkomen. Anouk ondersteunt met haar team de divisie met betrouwbare informatie: dataproducten als dashboards en geavanceerde visualisaties. Op basis hiervan worden belangrijke (management)beslissingen genomen.

Anouk
Bedrijfsvoering en Staf
Hoofdkantoor - Divisie Forzo & JJI

Anouk is coördinerend specialistisch adviseur data bij de divisie Forensische Zorg

Pionieren en professionaliseren

Anouk werkt inmiddels zes jaar bij de divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI), in de rol van coördinerend specialistisch adviseur data. Ze had nooit verwacht dat ze bij de Rijksoverheid zou gaan werken. Nadat ze afstudeerde aan de heao (nu Business Studies) is ze met haar kennis van organisatiekunde en bedrijfskundige informatica de consultancywereld in gegaan. Zo gaf ze haar carrière als specialist in business-intelligence steeds verder vorm. Eerst in vaste dienst, later zelfstandig met een eigen bedrijf. “Toen ze bij Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) een data-analist zochten, heb ik meteen gereageerd”, vertelt Anouk. “Ik zag het als een mooie kans om bij de overheid te pionieren op het gebied van data-analyse. Om verder te professionaliseren zijn we met de collega data-analisten het team Data-analyse gestart. Mijn kennis en ervaring in het bedrijfsleven kwam uitstekend van pas. Ik kon een vliegende start maken om het vakgebied data-analyse verder uit te bouwen binnen ForZo/JJI.”

Het gaat onder meer over het aantal bezette plekken, de capaciteit voor behandelingen voor verslavingen en voor seksuele en persoonlijkheidsstoornissen, maar ook data over de kosten van de forensische zorg in relatie tot het budget dat we hebben. Met die data kan de divisie efficiënt en effectief sturen op (toekomstige) ontwikkelingen en onder meer tijdig de juiste forensische zorg inkopen.

Effectief sturen en rechtmatig besteden

Maar om wat voor data gaat het dan? En wat kun je ermee? Anouk: “Het gaat onder meer om gegevens over het soort en de duur van behandelingen die justitiabelen krijgen. Bijvoorbeeld in de ambulante zorg, in een beschermd-wonen-setting, maar ook bij tbs met dwangverpleging. Data over het aantal bezette plekken, de capaciteit voor behandelingen voor verslavingen en voor seksuele en persoonlijkheidsstoornissen, maar ook data over de kosten van de forensische zorg in relatie tot het budget dat we hebben. Met die data kan de divisie efficiënt en effectief sturen op (toekomstige) ontwikkelingen en onder meer tijdig de juiste forensische zorg inkopen. Het is immers belastinggeld van de Nederlandse burger dat we uitgeven, en dat moeten we natuurlijk doel- en rechtmatig besteden.”

Altijd de stap naar voren zetten

In haar team, momenteel negen personen sterk, geeft ze sturing aan professionals als business-intelligencespecialisten, business-analisten, en data-scientists en -engineers. Zij zorgen dat data correct worden verzameld, dat ze schoon en bruikbaar zijn, overzichtelijk en helder worden gepresenteerd en vervolgens doelmatig worden ingezet in de bedrijfsvoering. “Het is een prachtig vak”, vertelt Anouk. “Er is veel data voorhanden waaruit we allerlei relevante conclusies kunnen trekken. Het is natuurlijk ontzettend jammer als we daar niets mee doen. Ik ben ontzettend trots op mijn team en wat we elk jaar bereiken. Aanvankelijk werd data-analyse ad-hoc opgepakt bij DJI, als iets wat erbij werd gedaan, door een klein team van voornamelijk IT’ers. Nu werken we gestructureerd met dedicated data-specialisten in een sterk geprofessionaliseerd team. En hebben we een goed dataplatform waar we de organisatie mee ondersteunen. Bovendien is het een heel gedreven team: we trekken gezamenlijk op, leren veel van elkaar en zetten altijd de stap naar voren. Zo willen we meer doen met data-science, onze dataproducten verder de organisatie in brengen en meer samenwerken binnen DJI, zoals het gevangeniswezen. Verbreden en vernieuwen dus, en ook werken aan datageletterdheid. Zodat zoveel mogelijk mensen binnen de DJI inzien wat de meerwaarde is van datagedreven werken.”

De maatschappij veilig houden

“Data-analyse is een enorm interessant vakgebied, en wat je oplevert, is heel praktisch toepasbaar.” Extra interessant is het als je die data kunt inzetten om de maatschappij een stuk veiliger te maken. Anouk: “Forensische zorg ligt op het snijvlak van twee werelden: die van het strafrecht en die van de zorg. De mensen die worden behandeld, hebben de misdrijven meestal niet gepleegd omdat ze daar toevallig zin in hadden. Veel van hen staan al op jonge leeftijd door omstandigheden op achterstand. Dat is natuurlijk geen excuus voor hun daden, maar het geeft wel aan waarom ze behandeling en begeleiding nodig hebben. Het einddoel van forensische zorg is resocialisatie in de maatschappij, als dat veilig mogelijk is. Zo voorkomen we dat mensen terugvallen en weer strafbare feiten plegen. Je helpt mens en maatschappij. Daar doe ik het voor.”

Vacature!

Bekijk hier binnenkort de vacatures voor een senior data-engineer en een senior data-scientist in het team Data-analyse en wie weet word jij de nieuwe collega van Anouk.

Interesse in een baan bij de Divisie Forensische Zorg?

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Je leert hier je oordeel thuis te laten. Je kijkt voorbij aan wat iemand gedaan heeft. En je snapt dat iedere dag maatwerk is. Jouw werk bij DJI gaat over veel meer dan de deuren sluiten. Er gaan hier ook deuren open. DJI is niet alleen een plek waar vrijheid ophoudt, maar vooral ook een omgeving waar die vrijheid weer begint. De plek waar we samen werken aan terugkeerkracht. Dat doen we omdat we weten dat iedere gedetineerde straks gewoon weer iemands buur kan zijn. Dat is wat we noemen werken aan veiligheid door mensen vooruit te helpen.

Die uitdaging is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, het is je vak. Of je nu als beveiliger werkt, in de IT, op het hoofdkantoor, betrokken bent bij de zorg of in een van de vele andere rollen binnen DJI, in iedere functie, op elk niveau lever je een essentiële bijdrage. Dat is werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.