Er zit meer achter het werk van Kevin

“Mijn werkveld is ontzettend boeiend en continu in beweging”
Een bakkerij in de penitentiaire inrichting waar gedetineerden brood bakken voor andere inrichtingen. Een shared service center ICT binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Een eigen vergadercentrum waar gedetineerden de catering verzorgen. Of een aanmeldcentrum van de IND. De klanten van het Inkoopuitvoeringscentrum (IUC) zijn divers. Het werkveld van Kevin dus ook. Als contractmanager is hij dé schakel tussen de uiteenlopende afnemers en leveranciers.
Kevin
Bedrijfsvoering en Staf
SSC DJI

Kevin is contractmanager bij het SSC IUC


Elektronische enkelbanden. Tandartsbussen. Medewerkers zoals zorgpersoneel en geestelijken. Of medische laboratoriumonderzoeken. Gaat het bij DJI om inkoop, dan gaat het om unieke producten en diensten. Kevin richt zich als contractmanager op het aspect voeding. “Ontzettend boeiend. Want daar gaat de komende jaren veel in veranderen. Zo onderzoeken we de mogelijkheden voor een nieuwe aanbestedingsmethodiek voor voedselverstrekking aan justitiabelen. Maken we de slag naar een duurzame en circulair verantwoorde warme- en koude-drankenvoorziening met een eerlijke bak kwaliteitskoffie voor alle medewerkers. En kijken we hoe we de disposables binnen DJI kunnen verduurzamen én – nog belangrijker – hoe we samen met de leverancier het gebruik van wegwerpproducten in detentie kunnen verminderen. Daar komen interessante en innovatieve aanbestedingen bij kijken.”

Ik zorg dat ik op de hoogte ben van alle informatie die ik nodig heb om binnen de (Europese) aanbestedingstrajecten essentiële input te leveren en om tijdens de contractuitvoering alles in goede banen te leiden.

Informatiemakelaar

Kevin is als contractmanager de schakel tussen de interne organisatie, de leverancier en de klant, en managet alle fasen binnen de contractlevenscyclus. “Je zou me ook wel informatiemakelaar kunnen noemen. Ik onderhoud intensief contact met alle betrokkenen: mijn collega’s van het team Europees aanbesteden en Contractmanagement, de afdeling operationele inkoop en het financieel dienstencentrum, de leveranciers en onze klanten, bijvoorbeeld productmanagers, vestigingsdirecteuren en facilitair managers. Ik zorg dat ik op de hoogte ben van alle informatie die ik nodig heb om binnen de (Europese) aanbestedingstrajecten essentiële input te leveren en om tijdens de contractuitvoering alles in goede banen te leiden.”

Verspreid over het land

“Mijn standplaats is Den Haag, maar het is ook belangrijk om te weten wat er speelt bij de klant. Hiervoor reis ik regelmatig naar de verschillende locaties van DJI verspreid over het land. Bijvoorbeeld om te horen of de facilitair manager tevreden is over de afgesloten overeenkomst, en welke verbeterpunten er zijn. Om te controleren of de producten en diensten volgens de vigerende afspraken worden geleverd. Of om aan bijvoorbeeld onze klanten op locatie uit te leggen hoe de Europese aanbestedingswet of een contract in elkaar steekt en waarom we bepaalde besluiten nemen.”

Volop kansen om te groeien

Kevin startte zijn loopbaan bij DJI in 2008 als uitzendkracht bij DJI Catalogusbeheer en heeft daarna voor de Commissie Rechtmatigheid Europese Aanbesteding de inkoopcontrol uitgevoerd. “Dankzij het vertrouwen en de kansen die ik kreeg, heb ik me verder kunnen ontwikkelen, en richt ik me sinds vier jaar volledig op het contractmanagement bij het IUC DJI. Dat is het mooie van DJI: het is een grote organisatie waar je veel kunt leren. Er zijn veel opleidingsmogelijkheden en boeiende seminars die je kunt volgen, en je krijgt alle ruimte om je ambities waar te maken.”

Waanzinnig leuk team

“Ook vanwege de diversiteit werk ik graag bij DJI. Elke locatie is anders met unieke wensen en behoeftes. En ons werkveld verandert continu. Op dit moment zetten we actief in op Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en de doorontwikkeling van het contract- en leveranciersmanagement. Trouwens ook niet onbelangrijk: ik werk in een waanzinnig leuk team! We vormen een prettige groep collega’s. Er heerst een professionele en tegelijk informele sfeer die heel veilig voelt. We helpen elkaar en bieden een luisterend oor als er eens iets speelt.”
Wil jij als contractmanager aan de slag bij DJI?

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Je leert hier je oordeel thuis te laten. Je kijkt voorbij aan wat iemand gedaan heeft. En je snapt dat iedere dag maatwerk is. Jouw werk bij DJI gaat over veel meer dan de deuren sluiten. Er gaan hier ook deuren open. DJI is niet alleen een plek waar vrijheid ophoudt, maar vooral ook een omgeving waar die vrijheid weer begint. De plek waar we samen werken aan terugkeerkracht. Dat doen we omdat we weten dat iedere gedetineerde straks gewoon weer iemands buur kan zijn. Dat is wat we noemen werken aan veiligheid door mensen vooruit te helpen.

Die uitdaging is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, het is je vak. Of je nu als beveiliger werkt, in de IT, op het hoofdkantoor, betrokken bent bij de zorg of in een van de vele andere rollen binnen DJI, in iedere functie, op elk niveau lever je een essentiële bijdrage. Dat is werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.