Er zit meer achter het werk van Judith

“Als business-product-owner speel je een rol van betekenis in de strafrechtketen”

De politie, het Openbaar Ministerie en gemeentes: ze maken allemaal gebruik van gegevens die de Dienst Justitiële Inrichtingen verzamelt. Doordat Judith zowel de taal van de business als die van ICT spreekt, weet ze precies hoe ze de behoeften aan detentie-informatie handen en voeten kan geven. Als business-product-owner zorgt ze ervoor dat gebruikers van het detentie-informatiesysteem Injus voorop staan en we het systeem met behulp van IT-specialisten effectief en efficiënt inzetten.

Judith
Hoofdkantoor - Divisie Individuele Zaken

Judith is business-product-owner bij Divisie Individuele Zaken

Nieuwe wereld

Ervaring binnen de overheid had Judith al. Maar de strafrechtketen was compleet nieuw voor haar toen ze in 2020 aan de slag ging als business-product-owner bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Dat was in het begin wel even wennen. “Het is een wereld waar je als ‘brave burger’ nauwelijks zicht op hebt. En het is een werkveld waarover veel vooroordelen bestaan. Hoewel ik niet veel te maken heb met de operationele kerntaak van DJI, kan ik na twee jaar wel zeggen dat ik een beter beeld heb van wat er in de justitiële inrichtingen gebeurt, en dat hier goed werk wordt gedaan”, vertelt Judith.

Geen traditionele product-owner-rol

Judith heeft al vijftien jaar ervaring als businessanalist. Een achtergrond die perfect aansluit bij haar functie als (business-)product-owner. “Ik heb economie en bedrijfskunde gestudeerd. Wat vooral belangrijk is in deze functie, is dat je een functionele denker bent die verbanden kan leggen. Het is geen standaard product-owner-rol. De nadruk ligt op het aansturen van de beheerpartij Justid – de Justitiële Informatiedienst – en goed stakeholdermanagement. Daarom zou ik de functie ook business-product-owner willen noemen. In deze rol heb je bijvoorbeeld geen invloed op het team dat het informatiesysteem in beheer heeft, maar ben je degene die zorgt dat we detentie-informatie binnen wettelijke kaders zo optimaal mogelijk inzetten binnen en buiten de strafrechtketen. Hiervoor is afstemming met de vele stakeholders ontzettend belangrijk.” 

Over de ontwikkeling van het informatiesysteem denk ik mee. Wat is het doel? Welke architectuur past daarbij? En hoe maken we het systeem toekomstbestendig, passend binnen de architectuur?

Datakwaliteit als basis

Wie die stakeholders zoal zijn? Denk naast de politie en het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld aan het Centraal Justitieel Incassobureau en de Raad voor de Kinderbescherming. Ook buiten de strafrechtketen zijn er partijen die gebruikmaken van detentiegegevens. Bijvoorbeeld gemeentes, zodat ze de re-integratieprocessen beter kunnen organiseren. Of het UWV die eventuele uitkeringen zo gemakkelijker stop kan zetten. Judith: “Je hebt een centrale rol binnen de strafrechtketen. Omdat DJI verschillende locaties heeft, merk je dat de manier waarop gegevens worden vastgelegd in het bronsysteem nog weleens verschillen. Het risico dat er iets misgaat is klein, maar áls het misgaat, kan dat wel grote impact hebben.”

Afwisseling en uitdaging

Een baan van betekenis dus. “In mijn functie kan ik direct invloed uitoefenen op de ontwikkeling van het informatiesysteem Injus; het systeem voor het verstrekken van detentiegegevens. Bijvoorbeeld wanneer zich een wetswijziging voordoet. Neem de Wet straffen en beschermen die sinds juli 2021 van kracht is. Een groot traject waarin ik ook ben betrokken om te kijken of en hoe Injus daar een rol in kan spelen en wat dat dan betekent. Ik sta tussen de techniek en de gebruikers van het systeem in. Constant vraag ik me af waarom bepaalde partijen gebruik willen maken van onze gegevens, hoe we dat het beste kunnen faciliteren en wat dat bijvoorbeeld betekent voor de privacy van gedetineerden. Maar ook over de ontwikkeling van het informatiesysteem denk ik mee. Wat is het doel? Welke architectuur past daarbij? En hoe maken we het systeem toekomstbestendig, passend binnen de architectuur? De combinatie van al deze taken maakt mijn werk afwisselend en uitdagend.”

Flexibel werken

Judith schakelt veel met collega’s, Justid en ketenpartners door het hele land. “Meestal digitaal, maar soms ga ik ook op werkbezoek. Ik kan mijn agenda redelijk flexibel indelen en werk vaak vanuit huis. Dat is in deze functie prima mogelijk. En als je op kantoor bent, is de werksfeer positief. Ook al werk ik in mijn functie vrij zelfstandig, je kunt wel bij iedereen terecht met vragen. Voor persoonlijke en vakinhoudelijke ontwikkeling is veel ruimte. Gaandeweg leer je veel vanuit je rol als product-owner. Ook als je nog geen kennis hebt van de strafrechtketen, zijn er genoeg collega’s die je hierbij willen helpen. Als ik terugkijk op de afgelopen twee jaar waarin ik deze rol heb mogen vormgeven, dan ben ik hartstikke trots!”

Interesse in een baan in de ICT?

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Je leert hier je oordeel thuis te laten. Je kijkt voorbij aan wat iemand gedaan heeft. En je snapt dat iedere dag maatwerk is. Jouw werk bij DJI gaat over veel meer dan de deuren sluiten. Er gaan hier ook deuren open. DJI is niet alleen een plek waar vrijheid ophoudt, maar vooral ook een omgeving waar die vrijheid weer begint. De plek waar we samen werken aan terugkeerkracht. Dat doen we omdat we weten dat iedere gedetineerde straks gewoon weer iemands buur kan zijn. Dat is wat we noemen werken aan veiligheid door mensen vooruit te helpen.

Die uitdaging is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, het is je vak. Of je nu als beveiliger werkt, in de IT, op het hoofdkantoor, betrokken bent bij de zorg of in een van de vele andere rollen binnen DJI, in iedere functie, op elk niveau lever je een essentiële bijdrage. Dat is werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.