Er zit meer achter het werk van João

“Benieuwd naar de forensische zorg? Hier krijg je écht heel veel mee als auditor”
Wie ervoor waken dat het geld voor de forensische zorg op de juiste manier wordt besteed? Specialistisch auditor João en zijn groeiende team met gedreven collega’s. Zij controleren de declaraties van aanbieders die zorg verlenen aan justitiabelen bij wie zorg onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Denk aan geestelijke gezondheidszorg, verslavings- en verstandelijk gehandicaptenzorg. “Onze controletaak is essentieel en de invulling vraagt om een frisse blik”, aldus João.

João
Bedrijfsvoering en Staf
Hoofdkantoor - Divisie Forzo & JJI

João is auditor bij de divisie Forensische Zorg

Méér maatschappelijke impact

“Jarenlang werkte ik vanuit de accountancy binnen de zorg, een sector die me veel voldoening geeft”, vertelt João. “Zo verrichtte ik controles in de medisch-specialistische en langdurige zorg en het sociaal domein. In 2021 raakte ik met DJI in gesprek om de controleprocessen binnen de forensische zorg door te ontwikkelen als senior auditor. Wat mij triggerde in deze baan? De kans om nóg meer van betekenis te kunnen zijn in de controle- en verantwoordingsketen in de zorgsector.”

Samenwerken binnen én buiten DJI

Samen met het (plaatsvervangend) afdelingshoofd bouwde João het team Controle en Beheersing op. “Ik kreeg alle ruimte om de controlevisie en ideale formatie uit te werken. Nu stuur ik een team van acht collega’s aan. Met onze controles stellen we vast of zorgaanbieders hun gedeclareerde zorg volgens de regels hebben geleverd. Dat doen we op locatie bij de aanbieder of op afstand. Hierbij schakelen we met collega’s van (financieel) accountmanagement en juridische zaken over individuele casussen of benodigde verbeteracties bij een aanbieder. Ook de lijn met het management is kort. Door het contact met meerdere disciplines leren we veel van elkaar. Daarnaast overleggen we met onze accountant, brancheverenigingen in de zorg en werken we met een vertegenwoordiging van zorgaanbieders aan initiatieven op het gebied van controle en verantwoording.”

Van een controlerende naar een adviserende rol

“Deze functie is een mooie mix van controleren en adviseren. We toetsen aan een norm, maar ik zie ons werk zeker niet als een checklist. Onze focus ligt op het beoordelen van de processen en beheersmaatregelen van de aanbieder, waarbij we ons richten op correcte registratie en declaratie. Hoe heeft de zorgaanbieder bijvoorbeeld geborgd dat verleende zorg alleen door zorgverleners met de juiste bevoegdheid wordt gedeclareerd? Dit vraagt een skillset van auditmethodieken, maar ook het vermogen om je te verplaatsen in de zorgaanbieder en als sparringpartner op te treden.”

Veel vrijheid

João en zijn collega’s zijn gedreven om het toezicht zo effectief en efficiënt mogelijk vorm te geven. “Op vaste momenten delen we onze kennis met elkaar. En elke week komen we bijeen om de voortgang en de uitdagingen binnen het team te bespreken. Het team is bevlogen en werkt hard. Tegelijkertijd hebben we veel aandacht voor de balans tussen werk en privé. We werken bijna allemaal vier keer negen uur en vullen zelf onze dagen in. Wil je thuiswerken of op woensdagmiddag sporten? Dan is dat helemaal prima. Ook gezelligheid is belangrijk voor het team. Bij mooi weer staat er een barbecue op de planning en na het werk gaan we regelmatig Den Haag in om samen wat te eten. Helemaal vrijblijvend.”

Wat mij triggerde in deze baan? De kans om nóg meer van betekenis te kunnen zijn in de controle- en verantwoordingsketen in de zorgsector.

Stappen maken

De komende tijd staan João en zijn team voor mooie uitdagingen. “Jarenlang is landelijk gewerkt aan het ontwerpen en implementeren van een nieuw bekostigingsmodel voor de geestelijke gezondheidszorg en de forensische zorg. Dit model is in 2022 ingevoerd en in 2023 gaan wij voor het eerst controles uitvoeren hierop. Dat is spannend voor de zorgaanbieders, maar ook voor ons. We zijn benieuwd welke inzichten dit geeft. Hierin leggen we steeds meer de link met de collega’s van het data-analyseteam om de controles datagedreven in te richten. Uiteindelijk gaat het erom dat we als divisie voldoende financiële zekerheid hebben. We maken ons team graag compleet met collega’s die hierin het verschil willen maken.”

Interesse in een baan als auditor?

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Je leert hier je oordeel thuis te laten. Je kijkt voorbij aan wat iemand gedaan heeft. En je snapt dat iedere dag maatwerk is. Jouw werk bij DJI gaat over veel meer dan de deuren sluiten. Er gaan hier ook deuren open. DJI is niet alleen een plek waar vrijheid ophoudt, maar vooral ook een omgeving waar die vrijheid weer begint. De plek waar we samen werken aan terugkeerkracht. Dat doen we omdat we weten dat iedere gedetineerde straks gewoon weer iemands buur kan zijn. Dat is wat we noemen werken aan veiligheid door mensen vooruit te helpen.

Die uitdaging is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, het is je vak. Of je nu als beveiliger werkt, in de IT, op het hoofdkantoor, betrokken bent bij de zorg of in een van de vele andere rollen binnen DJI, in iedere functie, op elk niveau lever je een essentiële bijdrage. Dat is werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.