Er zit meer achter het werk van Christa

”Als we mooie en contextvolle opleidingen kunnen uitvoeren, dan ben ik heel tevreden”

Christa is senior adviseur curriculumontwikkeling en -onderhoud (ACOO) bij de afdeling Strategie en Staf van Opleidingsinstituut DJI (OI DJI). Ze kwam er 4 jaar geleden vanuit het middelbaar beroepsonderwijs terecht. Christa wilde dolgraag in het vakgebied blijven werken, maar ze had haar focus op een uitdagende baan buiten een reguliere onderwijsinstelling. Met haar zoekopdracht kwam ze al snel uit bij het OI: “Ik vond de koppeling tussen praktijk en bedrijfsopleiding erg interessant, dus toen ik de vacature zag, heb ik meteen gereageerd.”

Christa
Bedrijfsvoering en Staf
Opleidingsinstituut

Christa is adviseur curriculumontwikkeling bij Opleidingsinstituut DJI

Van hoog tot laag betrokken

Medewerkers van DJI moeten worden opgeleid om zo goed en zo veilig mogelijk het werk te kunnen doen. Opleidingsinstituut DJI verzorgt voor hen de basis- en beroepsopleidingen maar biedt bijvoorbeeld ook masterclasses voor middenkaders en directiepersoneel. Al die opleidingen maken deel uit van een bepaalde leerlijn en worden aangepast als de praktijk en/of techniek erom vraagt. Christa ontwikkelt en toetst met inhoudsdeskundigen deze leeractiviteiten. “Ik ben van hoog tot laag betrokken bij de ontwikkeling van onderwijs. Ik voer gesprekken met afnemers van opleidingen, met inhoudsdeskundigen en met klanten die een opleiding willen. Vanuit onderwijskundig perspectief probeer ik daar waarde aan toe te voegen.”

Uiteenlopende vragen

“Ik word dagelijks gebeld voor het beantwoorden van uiteenlopende vragen: of ik een ontbrekend element wil toevoegen aan de online leeromgeving, of ik wil meedenken over een instructieboek maar ook als collega’s bijvoorbeeld een advies willen voor de examinering.” Tussendoor heeft ze ook nog klantgesprekken over opleidingsideeën en verstrekt ze desgewenst advies over de opzet van een nieuwe leerlijn of nieuwe basisopleiding. Wanneer ze is geslaagd? “Als trainers en deelnemers de opleiding optimaal kunnen uitvoeren, als er geleerd is en als we een mooie contextvolle opleiding hebben gemaakt, dan ben ik heel tevreden.”

Doorstart tijdens pandemie

Vanachter een bescheiden glimlach kijkt Christa met trots terug op haar onderwijskundige bijdrage aan de doorstart van OI-leeractiviteiten tijdens de coronapandemie. Van alle bereikte successen is dat misschien wel de prestatie die haar het meest tot de verbeelding spreekt. “Corona heeft ons gedwongen om het oude stramien los te laten en na te denken over hoe het anders maar vooral op afstand moet. We kregen ook opeens meer mogelijkheden daartoe.” Haar kijk op hybride onderwijs, dat tijdens de lockdown veelvuldig is ingezet, is niet direct veranderd. “Ik heb die onderwerpen ook tijdens m’n master gehad. Prachtige middelen hoor, maar het is niet de holy grail die sommige mensen denken dat het is. Online leren is voor sommige opleidingen relevant en biedt mogelijkheden, maar het vervangt niet alles.”
Ik ervaar veel ruimte om m’n eigen agenda te beheren, om ’s avonds nog even iets uit te werken en om flexibel met de tijd om te gaan. Dat ondersteunt mij om werk en privé goed in balans te houden.

In verbinding

Onderwijsontwikkeling is zeker geen beroep dat je als eenling vanachter een tekentafel uitvoert. “Nee, dat is niet heel handig, want dan gebeurt er niet zo veel met je ingeving. Je moet juist ophalen. Je moet het leuk vinden om ideeën te verbinden, om mensen met elkaar in contact te brengen en vervolgens te kijken hoe je een idee tot uitvoering kunt brengen.” Voor de inhoud van een opleiding vertrouwt Christa blindelings op de kennis van een inhoudsdeskundige. “Dat is logisch, want ik ben niet de expert als het gaat om detentie. Mijn toegevoegde waarde ligt in het kijken hoe we een gewenste uitvoering kunnen vertalen naar een opleiding. Hoe kunnen we een bepaalde vaardigheid aanleren? Hoe kunnen we kennis tot stand laten komen door middel van een training?”


Flexibel in balans

In het reguliere onderwijs genoot ze meer vakantie, maar dankzij de coulance van het OI kan ze haar dynamische functie gemakkelijk combineren met het moederschap. “Het OI biedt gelukkig veel mogelijkheden. Thuiswerken is daar een prachtig voorbeeld van. Bovendien krijg ik ontzettend veel ruimte om m’n eigen agenda te beheren, om ’s avonds nog even iets uit te werken en om flexibel met de tijd om te gaan. Dat ondersteunt mij heel erg om werk en privé goed in balans te houden.”Interesse in een baan bij het Opleidingsinstituut?

Kijk jij voorbij wat iemand gedaan heeft?

Er zit meer achter werken bij Dienst Justitiële Inrichtingen. Je leert hier je oordeel thuis te laten. Je kijkt voorbij aan wat iemand gedaan heeft. En je snapt dat iedere dag maatwerk is. Jouw werk bij DJI gaat over veel meer dan de deuren sluiten. Er gaan hier ook deuren open. DJI is niet alleen een plek waar vrijheid ophoudt, maar vooral ook een omgeving waar die vrijheid weer begint. De plek waar we samen werken aan terugkeerkracht. Dat doen we omdat we weten dat iedere gedetineerde straks gewoon weer iemands buur kan zijn. Dat is wat we noemen werken aan veiligheid door mensen vooruit te helpen.

Die uitdaging is niet alleen jouw verantwoordelijkheid, het is je vak. Of je nu als beveiliger werkt, in de IT, op het hoofdkantoor, betrokken bent bij de zorg of in een van de vele andere rollen binnen DJI, in iedere functie, op elk niveau lever je een essentiële bijdrage. Dat is werken bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.