Jeugdinrichtingen

Er zijn ook speciale inrichtingen voor jongeren; Rijks Justitiële Jeugdinrichtingen (RJJI). Deze jeugdinrichtingen bestaan uit de volgende locaties.

Forensische Psychiatrische centra

De Oostvaarderskliniek is een forensisch psychiatrisch centrum (FPC) en geeft uitvoering aan de tbs-maatregel. Gericht op de veiligheid van de samenleving behandelt FPC de Oostvaarderskliniek patiënten met aantoonbaar risicovol gedrag met als belangrijkste doel een veilige terugkeer in de maatschappij. CTP Veldzicht is een centrum voor transculturele psychiatrie (CTP). Veldzicht behandelt mensen met complexe psychiatrische problemen door middel van een transculturele aanpak. Bij CTP Veldzicht verblijven mensen die vrijwillig of op forensische basis worden behandeld.

Detentiecentra

Er zijn 2 detentiecentra (DC) in Nederland die vreemdelingen opvangen.