Privacyverklaring werkenbijdji.nl

DJI vindt de privacy van potentiële sollicitanten belangrijk. Daarom houden we ons bij het verwerken van jouw persoonsgegevens aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens we van jou bewaren als je onze website werkenbijdji.nl bezoekt, hoe we met die gegevens omgaan en voor welk doel we ze gebruiken. Hoe we bij DJI in algemene zin omgaan met privacy staat op op DJI.nl.

Deze privacyverklaring is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken:

 • Wat zijn persoonsgegevens?
 • Waarvoor verwerkt DJI persoonsgegevens?
 • Zo komen we aan je persoonsgegevens
 • Welke persoonsgegevens gebruiken we?
 • Wanneer leggen wij je persoonsgegevens vast?
 • Met wie delen wij je persoonsgegevens?
 • Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
 • Meer informatie

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Bijzondere persoonsgegevens

Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over ras, godsdienst of gezondheid, BSN-nummers en persoonsgegevens van kinderen zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze bijzondere persoonsgegevens zijn extra beschermd door de wet.

Waarvoor verwerkt DJI persoonsgegevens?

DJI verwerkt alleen persoonsgegevens als we daar een wettelijke grondslag voor hebben. Een wettelijke grondslag is het voorbereiden van een sollicitatieprocedure en/of toestemming. DJI gebruikt de persoonsgegevens die je verstrekt voor communicatie- en wervingsdoeleinden.

Zo komen we aan je persoonsgegevens

Je laat je gegevens achter door het invullen van het contactformulier op onze website of als je via telefoon of e-mail contact met ons opneemt over de wervingsactiviteiten van DJI.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?

DJI gebruikt de volgende persoonsgegevens voor wervingsactiviteiten:

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • eventuele overige gegevens die je met ons deelt door het invullen van het contactformulier via onze website, het sturen van een e-mail of het bellen met een van onze collega's over de wervingsactiviteiten van DJI.

De website maakt standaard gebruik van sessie cookies. In de sessie cookies wordt het IP adres vastgelegd. Wil je dit niet, dan kun je dit uitschakelen. Dit heeft geen consequenties voor de werking van de website. De sessie cookies en het IP adres worden tijdelijk vastgelegd en geanonimiseerd verwerkt in de analysetool. Het gaat niet om inzage in gegevens van individuele gevallen, maar deze gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de werking van de website.

Wanneer leggen wij je persoonsgegevens vast?

Als je via deze website, e-mail of telefonisch contact met ons hebt over werken bij DJI. Bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op deze website of als je DJI vragen stelt over onze vacatures en sollicitatieprocedures.

Met wie delen wij je persoonsgegevens?

De gegevens van het contactformulier, e-mail of telefoongesprek worden alleen door DJI gebruikt.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor je gegevens zijn verzameld. In dit geval worden je persoonsgegevens maximaal 12 maanden bewaard en daarna verwijderd. Ze zijn dus na het verstrijken van deze bewaartermijn niet meer opvraagbaar.

Meer informatie?

Uitgebreide informatie over je privacyrechten onder de AVG vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb je vragen over de privacywetgeving?

Heb je vragen over de Nederlandse privacywetgeving? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens. Heb je een vraag aan DJI over privacy? Stuur dan een e-mail naar: privacy@dji.minjus.nl.

Heb je een klacht?

Heb je een klacht over DJI met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.